Innovatie implementeren binnen de organisatie

Onze visie op innovatie

Innovatie is het ontwikkelen van een nieuw product, proces, markt of businessmodel met als doel het leveren van praktische en commerciële waarde voor klanten en/of medewerkers. Innovatie begint bij een idee of probleem. Innovatie eindigt als de eindgebruikers een 8+ als waardering geven. Daarna is de innovatie een onderdeel van operatie geworden.

Innovatie implementatie model

Innovatie is niet iets wat je een keer per jaar doet. Succesvolle organisaties starten regelmatig nieuwe innovaties en begeleiden ook meerdere innovaties tegelijkertijd. Je kunt niet alles doen en zeker niet tegelijkertijd. Daarom is het van belang een goed lopende innovatiemotor te hebben. Wij helpen met het organiseren en realiseren van succesvolle innovatie.

Start

Voordat je begint is het van belang om duidelijk te hebben wie het totale innovatie proces gaat aansturen. Wie is verantwoordelijk en wie zijn de belangrijke stakeholders om het resultaat van innovaties ook daadwerkelijk te implementeren?

1. Innovatie strategie ontwikkeling

Op basis van de organisatiestrategie en door middel research wordt bepaald wat de belangrijkste doelen en kaders zijn voor innovatie. Na research ontwikkel je een Innovatie Strategie die opgeleverd wordt in een Innovatie strategie canvas. De innovatie Strategie canvas is onderdeel van onze Innovation Toolbox.

2. Innovatie management

Om de innovatie strategie te laten slagen is een plan nodig. Het plan hiervoor noemen wij het Innovatie playbook. Een simpel geschreven document waarin de vertaling van de strategie staat met daarbij de uitleg van het proces en afspraken hoe geïnnoveerd wordt. Dit is een document waarin geleerde lessen, advies en organisatie specifieke zaken samen komen. Daarnaast wordt het overzicht gecreëerd waar de innovaties met hun status wordt bijhouden (innovatie portfolio / funnel).

3. Innovatie board

Om de juiste beslissingen te maken of een idee ook daadwerkelijk de aandacht krijgt om in het innovatie proces door ontwikkeld wordt is een board of council nodig die op regelmatige basis bij elkaar komt en beslissingen nemen over nieuw te starten innovaties en beslissingen te nemen voor innovaties in de funnel. Tevens heeft een dergelijke groep ook de rol om innovatie binnen de organisatie te stimuleren.

4. Communicatie

Innovatie gaat niet alleen om doen. Mensen moeten in beweging komen. Hiervoor is communicatie nodig op verschillende vlakken. Meestal wordt een plek ingericht waarin succesvolle innovaties uitgelicht worden en waar het proces (playbook) wordt uitgelegd. Tevens kan gekozen worden voor een plek waar medewerkers ideeën kunnen droppen.

5. Executie

Het belangrijkste onderdeel uiteindelijk is natuurlijk de motor laten lopen. De executie van innovatie. Een nieuw idee ontstaat of een probleem doet zich voor dat opgelost moet worden. Nadat het idee of probleem akkoord heeft gekregen door de Innovation Board gaat het de innovatie funnel in om er uit te komen als een succesvol gerealiseerde innovatie dat echt toegevoegde waarde heeft voor de organisatie.

6. Optimalisatie

Het evalueren en optimaliseren van het innovatie proces zorgt ervoor dat we het proces en de organisatie blijven ontwikkelen en verbeteren.