Ieder succesvol bedrijf werkt met duidelijke doelstellingen die mensen richting geven. Dit zijn meestal kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op het gebied van verkoop, productie, etc. Ik zou ervoor willen pleiten dat ieder bedrijf ook bijhoudt hoeveel ideeën er bedacht worden om het bedrijf en haar klanten continu te verbeteren.

Innovatie wordt steeds belangrijker voor duurzaam succes

Innovatie is niet alleen het bedenken van ideeën, maar ideeën bedenken is wel een belangrijk vertrekpunt voor innovatie. Innovatie is het hele proces van een vraag naar ideeën, naar de beste oplossing, naar een resultaat en ook naar de uiteindelijke adoptie van dit resultaat. Ideeën bedenken is niet zo moeilijk, zeker niet als je weet hoe je dat het beste kunt doen. Waar de echte uitdaging in zit, is het selecteren van de juiste ideeën en deze door ontwikkelen tot concepten en concrete resultaten. Het liefst in een snelheid waarbij het resultaat niet al achterhaald is tegen de tijd dat het gelanceerd wordt.

Het vermogen om te kunnen innoveren en aan te kunnen passen wordt in dit snelle innovatietijdperk als een van de belangrijkste voorwaarden voor duurzaam succes van organisaties gezien. Als je als organisatie dus succesvol wilt zijn én blijven, dan heb je een plan nodig. Een innovatiestrategie. En een trainer die helpt het innovatieve vermogen in de organisatie te ontwikkelen, zodat continue ontwikkeling onderdeel wordt van het DNA van je organisatie.

Heb je te veel of te weinig ideeën?

Als innovatiebureau komen we veel verschillende organisaties tegen. Over het algemeen verdelen wij ze in twee groepen: organisaties met veel ideeën en organisaties met weinig ideeën. Beide groepen hebben een uitdaging met het maken van goede keuzes. Als je heel veel ideeën hebt, moeten je selectiecriteria goed zijn gedefinieerd. Vaak zien we dat de criteria aan het begin (waar heb je ideeën voor nodig?) niet strak zijn afgebakend, onduidelijk zijn of te ruim. Als dat zo is, kun je per definitie niet goed selecteren uit al je ideeën.

In het geval van te weinig ideeën zien we vaak dat óf de kaders te nauw zijn, óf dat het innovatieve vermogen van de mensen niet ontwikkeld is. Of überhaupt niet wordt aangesproken. Om dit laatste te ontdekken hebben we Cris (creativiteit- en Innovatiescan) ontwikkeld. Met deze scan kun je goed inzichtelijk maken waar jouw organisatie nu staat ten opzichte van waar je naartoe zou willen qua innovatief vermogen.

Maak het meetbaar

Waar je nu ook staat, of je een enorm innovatieve organisatie bent, of een organisatie die daar nog wel een ontwikkeling in kan doormaken, zorg ervoor dat je de belangrijkste dingen voor jullie succes meetbaar maakt. Ik pleit er in ieder geval voor dat er twee KPI’s bij iedere organisatie worden toegevoegd: de ‘Aantal ideeën binnengekomen KPI’ en de ‘Aantal innovaties geadopteerd KPI’.

Aantal ideeën binnengekomen

Hoeveel nieuwe ideeën zijn er centraal binnengekomen per maand/week? Denk goed na over hoe je dit proces inricht. Zorg dat mensen weten waar ze terecht kunnen met hun ideeën en dat er een cultuur wordt gecreëerd waarin dat in alle lagen van de organisatie wordt gestimuleerd.

Aantal innovaties geadopteerd

Met het (technisch of praktisch) realiseren van een innovatie ben je er nog niet. Een innovatie gaat pas waarde toevoegen als deze ook daadwerkelijk naar tevredenheid wordt gebruikt. Je kan de gebruikerstevredenheid makkelijk meten en kunnen aannemen dat een innovatie is geadopteerd als het cijfer van gebruikers gemiddeld een 8 of hoger is.

Daad bij het woord

Bij het schrijven van dit artikel heb ik gelijk gezorgd voor implementatie binnen ons eigen bedrijf. We bekijken nu wekelijks in ons innovatiedashboard wat de cijfers zijn. Uiteraard hebben we ook een proces opgetuigd voor het selecteren en vervolgens realiseren van nieuwe ideeën. Want het ergste wat ons kan overkomen is dat nieuwe ideeën worden toegevoegd en niet worden doorgepakt.

Tot slot een vraag:

Hoeveel ideeën per medewerker verwacht jij dat er per maand toegevoegd kunnen worden? Laat het me weten als reactie op deze post.