Onze werkwijze is uitermate geschikt om binnen korte tjid briljante en concrete ideeën te bedenken. Naast dat we dit in opdracht door voor klanten, helpen wij ook organisaties met het opzetten van een intern Creatieve Koppen netwerk. Dit interne netwerk faciliteert het creatieve proces binnen een organisatie. Hierbij staan het leggen van relaties en kennisuitwisseling centraal.

Het interne Creatieve Koppen netwerk bestaat uit een groep ‘angry professionals’. Dit zijn medewerkers die zich ergeren aan de trage gang van zaken binnen een organisatie, mensen die willen groeien en mensen die ondernemen en een organisatie graag meer ondernemend maken. Denk hierbij aan de jonge hond die alles te lang vindt duren of de oud gediende die zich ergert aan collega’s die alles bij het oude willen laten. De talenten van de medewerkers laten we tot bloei komen door ze binnen het netwerk verschillende taken en verantwoordelijkheden te geven op het gebied van de kennisontwikkeling van de medewerkers en daarmee de organisatie. Dus een interne groep creatieve Koppen die je organisatie helpt continue anders naar problemen te kijken en de eigen mensen informeert hoe je mensen creatief krijgt.

Deze ‘angry professoinals’ helpen in de rol van Creative Facilitators de organisatie creatiever en meer ondernemend te krijgen. Dit doen ze ondermeer door sessies te organiseren voor concrete vraagstukken die spelen binnen de organisatie. Ook kun je denken aan het organiseren van meer traditionele kennissessies om een bepaald onderwerp uit te diepen. De groep Creative Facilitators wordt vanuit Creatieve Koppen ondersteund op het vlak van creativiteit en innovatie. Naast begeleiding bij het operationeel krijgen van de Creative Facilitators worden ze één keer per kwartaal bijgepraat over nieuwe werkvormen, interessante cases en sparren ze met Facilitators van andere organisaties.

De voordelen van een intern Creatieve Koppen netwerk zijn uitgebreid. Een greep uit de voordelen:

  • Talent management en kennis delen is veranderd van een kostenpost naar een besparingspost. Een organisatie bespaart tijd en geld bij het vinden naar oplossingen voor problemen. Facilitators organiseren korte, inhoudelijk sessies waarin met interne creatieve koppen om in een korte tijd oplossingen te genereren voor problemen. Doordat er concrete oplossingen voor problemen gevonden worden, is de waarde van kennis delen hard te maken. Denk hierbij aan procesoptimalisatie, productinnovatie, productontwikkeling en vele andere.
  • Kennis delen is niet langer een bezigheid die niet in het primaire proces van een medewerker valt. Het is de taak van medewerkers om oplossingen voor problemen te vinden. Daarbij wordt ook direct kennis gedeeld.
  • Een bijproduct van het oplossen van de problemen is dat meer kennis wordt uitgewisseld dan nodig is voor het oplossen van het probleem. Deze kennis kan op een ander moment van pas komen.
  • Bariëres tussen organisatieonderdelen worden geslecht doordat verschillende medewerkers vanuit de hele organisatie samenwerken in de creatieve koppen sessies. Collega’s krijgen inzicht in de kennis en kunde van andere collega’s die ze normaal nooit spreken.
  • De Facilitators kunnen eindelijk hun ei kwijt en echt groeien in kennis en kunde. De Facilitators worden uitgedaagd waardoor ze minder snel geneigd zijn een andere uitdaging (elders) te zoeken.
  • De mensen die niet uit zichzelf actief kennis delen en dus geprikkeld moeten worden om kennis te delen, worden door de ambassadeurs geprikkeld. De ambassadeurs helpen collega’s om hun kennis te delen.

We zijn natuurlijk benieuwd naar welke kansen zie jij nog meer ziet voor dit model. Ook zijn we benieuwd naar wat jou tegenhoud om dit model in jouw organisatie te implementeren.