Project Description

Innovatiesprint inzicht & resultaat in CO2-woningbouw voor Dura Vermeer Bouw Hengelo

In 2050 dienen woningcorporaties hun woningvoorraad CO2-neutraal te hebben. Een flinke uitdaging, die Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft aangegrepen om te kijken hoe ze de woningcorporaties kunnen helpen deze CO2-neutraal doelstelling te behalen.

Dura Vermeer

Dura Vermeer Hengelo

Dura Vermeer is een onafhankelijk familiebedrijf met activiteiten op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Één van de top tien van bedrijven in de Nederlandse bouwbranche. Met meer dan twintig zelfstandige werkmaatschappijen, combineren ze een sterke regionale verankering. Dit doen ze met de kennis, kracht en middelen van een landelijk opererend bedrijf. De kernactiviteiten betreffen ontwikkeling en realisatie van bouw- en infrastructurele projecten, onderhoud en renovatie. We hebben de innovatiesprint doorlopen met Dura Vermeer Bouw Hengelo.

Case

In 2050 dienen woningcorporaties hun woningvoorraad CO2-neutraal te hebben. Er is echter in veel gevallen een gebrek aan financiële middelen en overzicht van wat er moet gebeuren om die doelstelling te behalen. Samen met Dura Vermeer Bouw Hengelo hebben we middels een innovatie sprint de uitdagingen van woningcorporaties achterhaald en oplossingen bedacht hoe Dura Vermeer Bouw Hengelo ze kan helpen met deze uitdagingen.

Resultaat

Samen met een klein sprintteam (kernteam) hebben we eerst stil gestaan bij de huidige situatie. Wat weten woningcorporaties al, hoe sturen ze op de doelstelling en welke uitdagingen ervaren ze hierbij? Vervolgens hebben we een onderzoeksplan opgesteld hoe we de vraagstukken kunnen achterhalen d.m.v. deskresearch en interviews met woningcorporaties. Op basis hiervan hebben we persona’s opgesteld en een probleem canvas gevuld. Waarmee we een duidelijk beeld hebben waar we de verschillende woningcorporaties mee kunnen helpen en wat de belangrijkste succescriteria hierin zijn.
Vervolgens hebben we oplossingen uitgewerkt hoe Dura Vermeer Bouw Hengelo de woningcorporaties kan ondersteunen door het verschaffen van beter inzicht, ondersteuning bij de keuze van de (ver)duurzaamheidsoplossingen, het uitrollen daarvan en monitoring die zorgt voor het meten en bijsturen m.b.t. CO2-doelstelling.

‘Ik verbaas me toch elke keer weer over de doeltreffendheid van een innovatiesprint. Juist door aan het begin goed tot de kern van het probleem te komen, kunnen we vervolgens echt meters maken!’

Tine-Loes Hemmes (Innovatiemanager Dura Vermeer Bouw Hengelo)