Project Description

Rijkswaterstaat: Intake sprint – Beter op patrouillevaart

Hoe kansrijk zijn de ideeën die in de organisatie rondgaan? Om deze vraag te beantwoorden heeft het programma/project van VWM een intake sprint uitgevoerd om 5 thema’s te valideren en te achterhalen welk probleem opgelost moet worden of welke kans verzilverd kan worden om nog slimmer en efficiënter vorm te geven.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) telt ongeveer 8700 werknemers en is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Hierbij richt het organisatieonderdeel Verkeer en Watermanagement (VWM) zich op verkeersmanagement op de (vaar)weg en watermanagement.

Situatie

Smart Patrol binnen VWM is continu op zoek naar innovaties om de dienstverlening slimmer, efficiënter en klaar voor de toekomst te maken. Om zo veel mogelijk gebruik te maken van ideeën uit de organisatie is een Big Idea Challenge opgezet en uitgevoerd gericht op het onderwerp ’Beter op patrouillevaart’. Uit alle binnengekomen ideeën zijn vijf thema’s met onderliggende ideeën geïdentificeerd. Om de inbox en innovatie roadmap te vullen met de juiste innovatie en verbeterprojecten moet worden gevalideerd hoe kansrijk de thema’s en idees zijn. Hiervoor werd een intakesprint uitgevoerd.

Resultaat

Door uitvoeren van de intakesprint en daarmee het voeren van goede en verdiepende interviews met medewerkers van VWM heeft het team een beter beeld gekregen bij de vijf thema’s en de gegenereerde ideeën. Dit resulteerde in keuze voor zes concrete innovatie en verbeter projectvoorstellen die allen een belangrijke bijdrage leveren aan het slimmer en efficiënter maken van de dienstverlening. Na besluitvormingsproces is besloten dat twee van de zes projectvoorstellen op korte termijn worden opgepakt en verder gebracht.

“De selectiesessies waren zeer verhelderend, leuk en vooral interessant om te zien hoe je uit verschillende verdiepende interviews tot serieuze thema’s komt.”
Rijkswaterstaat

Innovatie Sprint uitvoeren?

Lees meer over: Innovatie Sprint
Download: Innovatie Sprint brochure