Surf Innovatiesprint

Hoe kunnen we onze processen zo innoveren dat we zowel extern met onze klanten en eindgebruikers als intern met collega’s nog meer in co-creatie waardevolle diensten kunnen ontwikkelen? Middels een innovatiesprint hebben we drie mooie ideeën ontwikkeld hoe dat te doen.

“Door de innovatiesprint hebben we geleerd dat het belangrijk en mogelijk is om al vanaf de eerste ideeën in een mogelijk ontwikkeltraject direct de klant te betrekken.”

Onze opdrachtgever

SURF is de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek. Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken in de coöperatie SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Met als doel: beter en flexibeler onderwijs en onderzoek.

De case

SURF heeft de ambitie om haar diensten nog meer in co-creatie met de klant te ontwikkelen. De initiële casus hierbij was om vanuit verschillende dienstgebieden gezamenlijk na te denken over hoe SURF relevanter kan optreden met en voor medisch onderzoekers binnen UMCs. Met de innovatie sprint is gekeken hoe SURF ervoor kan zorgen dat tijdens het proces van ontwikkelen of verbeteren van diensten een optimale ‘fit’ gerealiseerd kan worden tussen SURF en de klant, vanuit verschillende belangen en perspectieven van de klant en vanuit verschillende belanghebbenden bij de klant.

Resultaat

Door de innovatie sprint heeft SURF kunnen identificeren waar in het samenwerkingsproces met klanten en collega’s knelpunten en nieuwe mogelijkheden zaten. SURF heeft drie mooie ideeën ontwikkeld hoe nog beter samen te werken wanneer nieuwe diensten worden ontwikkeld of huidige diensten worden verbeterd. De klant kan al vanaf de ideefase op een laagdrempelige wijze worden betrokken. Belangrijk daarbij is de inrichting van een goed proces waarin het probleem en potentiele waarde voor de klant op basis van een idee of een mogelijke oplossing zo snel mogelijk wordt getoetst