“The only thing constant is change” – Heraclitus (Griekse filosoof)

Veel mensen voelen weerstand bij verandering. Toch is het iets onontkoombaars. Verandering is zo natuurlijk als het maar zijn kan. Heraclitus wist dat al ver voor onze tijd. Het is een utopie dat alles hetzelfde blijft. Zonder verandering zou er geen vooruitgang zijn. Dat weten we allemaal, maar toch wensen we dat bepaalde dingen gewoon blijven zoals ze zijn.

We zijn gewoontedieren, en dat ligt besloten in ons brein

We zijn gewoontedieren en onze hersenen zijn tegen de tijd dat we een jaar of 30 zijn dusdanig geprogrammeerd dat met name onze karaktereigenschappen, maar ook gewoonten en overtuigingen, comfortabel gebeiteld zitten in ons onderbewustzijn. Het is dus niet zo gek dat verandering in eerste instantie weerstand kan oproepen.

Toch willen de meeste bedrijven een organisatie bouwen die wendbaar is. Een organisatie die flexibel in kan spelen op veranderingen in de markt. Want als we in kunnen spelen op de markt en uit eigen beweging kunnen veranderen, dan hebben we een voorsprong. En voelt het meer als een keuze. De kunst is dus om die flexibiliteit, dat ‘continuous improvement’ structureel onderdeel te maken van het ritme en het karakter van het bedrijf.

“People don’t resist change. They resist being changed.”– Peter Senge

Hoe mensen l willen veranderen

We kunnen veranderen als we het zelf willen. Als we worden veranderd, dan geven we weerstand. Dit is een van de basisregels waar we vanuit Creatieve Koppen mee werken. We helpen bedrijven om te vernieuwen. Dit doen we door eerst een stap terug te doen naar de basis: mensen bewegen van pijn af en naar plezier toe. Geef ze dus een goede reden om te veranderen en ze willen veranderen. Betrek vervolgens de juiste mensen bij het bedenken van de nieuwe wereld, zodat ze niet nadenken over de vraag óf ze willen veranderen maar hóe ze willen veranderen. Dit zijn basisregels die ieder bedrijf kan toepassen om te veranderen:

  • Bied perspectief. Van pijn af en naar plezier toe.
  • Betrek de doelgroep. Vraag niet of ze willen veranderen maar waar naartoe.

Chaos is een onderdeel van verandering

Herken je chaos? Chaos of verwarring is de laatste fase voor de verandering. Dat biedt wellicht wat hoop in barre tijden. Hoe je het ook went of keert, als we veranderen gaan we altijd een aantal fases door voordat we er zijn. Als je als team/bedrijf een verandering doormaakt, dan zijn er verschillende stadia die over het algemeen van toepassing zijn en waar je doorheen zal moeten. Een van de interessante modellen hierin is het ‘Satir Change Model’.

satir_graph

Bron: http://stevenmsmith.com/ar-satir-change-model/

Het blijft gewoon mensenwerk

Heb je weleens meegemaakt dat je dacht dat je wel graag wilde veranderen, maar dat je in stresssituaties weer in het oude gedrag vervalt? Of dat je het gevoel hebt dat je begrijpt wat het probleem is, maar dat je dat nog niet veel heeft opgeleverd? Lukt het je niet om iemand te helpen veranderen in de juiste richting?

Wij gebruiken nog een ander model om te testen of mensen wel goed veranderen en om te ontdekken waar het mogelijk fout gaat. Het kan zijn dat er stappen worden overgeslagen in het veranderingsproces, en dat is een risico voor de duurzaamheid van de verandering.

  1. Open staan – Sta je open voor de verandering?
  2. Begrijpen – Begrijp je waarom je moet veranderen en begrijp je de consequenties?
  3. Willen – Wil je de verandering echt?
  4. Kunnen – Kun je de verandering doormaken?? Welke vaardigheden en hulp heb je nodig?
  5. Doen – Het daadwerkelijk inzetten van de verandering
  6. Blijven doen – Volhouden. Het blijven doen ook in stresssituaties.

Tip: Als je twijfelt of iemand echt overtuigd is, vraag hem de vragen in bovenstaand model en check waar er twijfel is. Hoor je een twijfel dan moet je aandacht besteden aan die stap en vervolgens verder werken. Iedere stap die overgeslagen wordt zonder overtuiging zorgt ervoor dat je een groot risico neemt in het veranderingsproces.

Pick your battle

Sommige dingen veranderen nooit maar de meeste dingen wel. We willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Wie heeft de leiding? Jij toch zeker? Kies je gevecht, of ‘pick your battle’, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. En vecht voor de verandering die jij wilt doorvoeren om dat resultaat te behalen dat voor jou belangrijk is. Vertrouw anderen om je heen dat zij ook een verandering doormaken in hun gevecht. Laat je steunen en steun anderen. We kunnen overal komen, als we het maar willen en samen doen.