Innovatiestrategie is essentieel voor waardevolle innovatieprojecten

Slechts 5% van de innovaties is succesvol. Als de manier van werken en het maken van keuzes in het innovatie proces goed werken dan wordt dit succes percentage al snel hoger. Innovatie is geen cost center. Het moet business value opleveren. Om de next level van innovatie te realiseren is een duidelijke innovatie strategie (plan) nodig. Wij begeleiden vele organisaties in het ontwikkelen van deze strategie in co-creatie. Zo heb je binnen no time een strategie die met zekerheid resultaten gaat opleveren.

0
Strategieën ontwikkeld
0
Klant score
[show-logos orderby='rand' category='0' activeurl='inactive' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' filter='false' carousel='true,4000,true,false,500,10,true,false,true,1,0,1' img='200']

Innovatiestrategie

Een Innovatiestrategie schept duidelijkheid over hoe jullie innovatie inzetten om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De innovatiestrategie laat zien:

 • Innovatie doelen en KPI’s.
 • Innovatie thema’s voor de komende drie jaar.
 • Innovatieprojecten voor komend jaar.
 • Hoe de innovatieprojecten bijdragen aan je bedrijfsresultaat.
 • Hoe innovatie het best georganiseerd kan worden in je organisatie.

Wanneer je..

 • De success rate van je innovatieprojecten wilt verhogen.
 • Naast innovatie door klantvraag ook proactief wil innoveren.
 • Zeker wil zijn dat je de juiste innovatieprojecten uitvoert.
 • Innovatie helder wil vormgeven in de organisatie.
 • Wilt bepalen of je externe samenwerkingspartners nodig hebt.

Resultaat

 • Direct in te zetten Innovatiestrategie door een no-nonse vertaling van doelen naar roadmap en  plan van aanpak.
 • Slimme Innovatiestrategie door de juiste match tussen bedrijfsdoelstellingen, innovatieprojecten en organisatie.
 • Meetbare Innovatiestrategie waardoor je kunt bijsturen en de juiste innovaties kunt realiseren.
 • Gedragen Innovatiestrategie waardoor je makkelijker blijvend kan innoveren.

Een slimme innovatiestrategie voorkomt innovatiemissers

“Stel je voor: je bent bezig om de plannen voor de komende drie jaar  te updaten. Je hebt de huidige activiteiten geëvalueerd, trends en ontwikkelingen inzichtelijk en tijdens een strategiesessie hebben jullie bepaald waar jullie je wel en juist niet op moeten gaan richten. Niet alleen voor reguliere bedrijfsactiviteiten, maar er is ook besloten wat voor innovaties een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen en hoe innovatie belegd wordt in de organisatie. Geen herhaling van vorig jaar, toen een nieuw product werd ontwikkeld welke eigenlijk niet paste bij het bedrijf. Sterker nog, jullie zijn nu bezig met het opstellen van innovatie doelen, KPI’s, een heldere innovatie roadmap zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.”

De stappen naar succes

Omdat innovatie de lopende business moet ondersteunen en niet moet verstoren zetten we een sprint in: in een kort tijdsbestek maximaal resultaat.

In drie stappen: Discovery, Development en Building Plans ontwikkelen we een praktische Innovatiestrategie die zich richt op twee onderdelen, namelijk: [1] op wat voor innovaties ga je je richten en [2] hoe ga je innovatie organiseren om de innovatieprojecten succesvol af te ronden?

1. Discovery
2. Development
3. Building Plans

 VERGROTEN VAN DRAAGVLAK

Voor het ontwikkelen van een slimme en gedragen Innovatiestrategie is input van medewerkers, maar soms ook van buiten de organisatie gewenst. Hier zetten we Accept Mission voor in. Een unieke tool waarmee deelnemers in korte tijd en tijd & plaats onafhankelijk ideeën indienen voor specifieke vragen. Zoals: jouw divisie, afdeling of zelfs klanten laten meedenken in het bepalen van passende innovatie thema’s. Het vergroot de betrokkenheid en draagvlak voor de Innovatiestrategie.

STAP 1: DISCOVERY

Om de beste innovatiestrategie te ontwikkelen onderzoeken we zowel de interne als externe zijde van innovatie: een analyse van markt, innovatie trends & ontwikkelingen en een analyse van de huidige strategische plannen, de huidige en gewenste plek van innovatie binnen het bedrijf. Met deze informatie kunnen een set aan modellen (SWOT/scorecards, GAP-analysis, Innovation Maturity etc.) worden gevuld en eerste conclusies voor richting worden getrokken.

STAP 2: DEVELOPMENT

In deze stap bouwen we aan het fundament van de innovatiestrategie: wat wordt ons Big Hairy Audacious Goal (BHAG). Wat worden de innovatie thema’s voor komende jaren en wat wordt de strategie per thema. Ook leggen we hier het fundament voor de innovatiemotor: hoe gaan we innovatie zo optimaal mogelijk organiseren?

STAP 3: BUILDING PLANS

strategieontwikkeling

Als het niet op papier staat, bestaat het niet. In deze stap vertalen we de geformuleerde innovatie thema’s naar concrete innovatiedoelen en KPI’s. Op basis van deze doelen ontwikkelen we een heldere roadmap en bouwen we aan de innovatiemotor van het bedrijf, zodat innovatie een gedegen plek krijgt en iedereen weet wat hij/zij kan verwachten en wat de verantwoordelijkheden en rollen zijn.

Innovatie Strategie voor Nederlands grootste Facilitaire dienstverlener: Facilicom

Om goed een strategie te bepalen zijn afgevaardigden met voldoende mandaat van de verschillende divisies om deel te nemen in een kernteam. In de research fase hebben gekozen om een research Mission uit te voeren met de digitale serious innovation game: Accept Mission. Iedere divisie heeft een eigen mission uitgevoerd om met elkaar een Innovation SWOT te voeden en vervolgens ideeën aan te leveren waar de divisies op zouden moeten innoveren.

Op basis van deze resultaten heeft het kernteam in 2 strategische sessies een strategie weten te vormen waar Facilicom in haar hogen naar toe moet bewegen. Voor deze strategische sessies is gekozen voor fysieke sessies in het hoofdkantoor van Facilicom Schiedam.

Lees de hele case van Facilicom

“Een strategie ontwikkelen is essentieel. Creatieve Koppen heeft het proces voor het begeleiden van de Innovatie Strategie met passie en expertise uitgevoerd. Begeleiden is echt een vak. En dat vak beheerst Creatieve Koppen heel goed: kundig, doeltreffend en met zeer veel positieve energie.”
Albert van der Meulen (Innovation Director Facilicom)

Innovatie Strategie voor Nederlands grootste bakingrediënten leverancier: Sonneveld

Voor en met Sonneveld, een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van bakkerij-ingrediënten, hebben wij een innovatie programma opgesteld en uitgevoerd wat er toe heeft geleid dat Sonneveld de volgende stap kon zetten in haar ambitie om te groeien als innovatief bedrijf. We zijn gestart met een concrete analyse (discovery) van de huidige manier van werken. Hierna hebben we de belangrijkste stakeholders getraind. Gekoppeld aan de training hebben we de innovatie strategie uitgevoerd. Sonneveld is al jaren klant van ons en we voeren regelmatig projecten uit op het gebied van strategie, management en executie van projecten (Innovation sprints).

Lees de hele case van Sonneveld

Creatieve Koppen heeft ons geweldig geholpen de innovatie van Sonneveld Group BV verder te innoveren en ons naar het volgende maturity level te brengen, zodat we onze klanten nog meer kunnen helpen samen met ons te groeien in toegevoegde waarde.
Dr. Ir. Peter Weegels, Sonneveld – Director European Bakery Innovation Centre

[show-testimonials alias='Innovation Sprints']

Hi, laat gerust weten hoe ik je goed kan helpen. Stuur me een bericht en ik neem contact met je op.
T: +31 (0) 848 701 333