Doorbreek de valley of deaths

Innovatie is voor geen enkel bedrijf hetzelfde. Een ander doel, een andere cultuur en een andere invulling. Op een hoger abstractieniveau zien we dat iedere organisatie door een aantal maturity levels heen gaat die wel vergelijkbaar zijn. Uiteindelijk is het doel van innovatie meerwaarde creëren. Zeker bij innovatie kan dat niet zonder investeren. Innovatie is een investering en geen kostenpost. Het doel is om een innovatiecultuur en een innovatie motor te bouwen die niet een, twee of drie keer tot resultaat komt, maar continu resultaten oplevert. Niet meer op kracht maar op souplesse. Te veel organisaties lijken gefocust te zijn op gave innovatieprojecten en kijken soms onvoldoende naar het grote geheel. Het doel is om het vliegwiel te laten draaien, steeds sneller, steeds krachtiger en niet meer te stoppen. Uiteindelijk, vanuit business perspectief gezien, wordt de toegevoegde waarde hoger dan de kosten. Het niet doorontwikkelen van innovatie wordt ook wel de ‘Innovation development Death Valley’ genoemd. Wij onderkennen 4 ontwikkel levels. Ieder level kent een eigen Death Valley.

De 4 Innovatie Maturity levels

In het ontwikkelen van innovatie bij een organisatie onderkennen we vier Maturity Levels. Een specifiek artikel over de Maturity Levels kun je hier vinden. Wanneer organisaties onnodig lang in level 1 blijven hangen wordt dit ook wel innovatie theater genoemd. Pas als alle onderdelen van het Maturity Model op level 2 zitten, dan ben je ook echt op level 2. Ook al zitten er al zaken ver in level 2 of zelfs al in level 3. Het model helpt bedrijven de juiste stappen te laten zetten om te groeien en niet iemand op de basisschool een examen Scheikunde te geven. Stap voor stap ontwikkelen is de sleutel voor succes. Bij alle bedrijven die we de afgelopen jaren (sinds 2010) hebben begeleid zien we dat bij level 1 en 2 innovatie echt nog meer kost dan het oplevert. Pas bij level 3 ontstaat het break-even-punt en hierna gaat innovatie makkelijker voor de wind. De meeste tegenslagen zijn overwonnen en de organisatie gelooft niet alleen dat innovatie waardevol is maar het heeft zich ook echt bewezen. De eerste innovaties zijn ook echt geïmplementeerd en verdienen zich terug.

  • Level 1: Innovatie is reactief. Ideeën komen van verschillende plekken en innovaties worden vaak gedaan op basis van klantvragen of op basis van nieuwe technologie en trends. Innovatieproces is nog niet gedefinieerd. Creativiteit gaat boven structuur. Innovatie succes rate: 1-5%
  • Level 2: Er wordt gewerkt aan een uniforme werkwijze, hiervoor wordt het innovatieproces beschreven. De definities en doelen zijn scherper en zijn vastgelegd in een innovatie plan. Iemand is fulltime verantwoordelijk voor innovatie. Innovaties worden vaker geïnitieerd vanuit behoefte uit de bedrijfsstrategie (proactief). Innovatie succes rate: 5-10%
  • Level 3: Ideeën worden intern en extern opgehaald. Innovaties worden gestart volgens een organisatie roadmap en worden op tijd gestopt. Balans tussen proactief en reactief en push en pull innovaties. Breakevenpunt kosten en opbrengsten. Belangrijke KPI’s worden behaald. Het innovatieproces is doorleefd. Innovatie succes rate: 10-15%
  • Level 4: KPI’s worden gehaald. Innovatie is breed belegd bij afdelingen. Innovatie staat specifiek in de afdelingsplannen. Het innovatieproces is doorleefd en meerdere innovatie managers zijn actief. Meerdere sprint masters begeleiden innovatieprojecten. Innovatie succes rate: >15%

Een van de belangrijkste succescriteria is de zogenoemde “Innovation Succes Rate”. Dit percentage wordt berekend door het totaal aantal succesvol geïmplementeerde innovatieprojecten te delen door het aantal gestarte innovaties. Net als investeerders is een te laag en een te hoog percentage niet wenselijk. Te hoog betekent dat er nog meer kansen blijven liggen en de funnel te scherp staat. Een te laag percentage betekent dat de innovatie motor nog niet in optima forma draait. Feitelijk betekent dit dat de funnel / scope nog te breed staat. Pas bij een percentage van 13% en hoger treedt vaak het breakevenpunt op. Level 1: 0-5%, level 2: 5-10%, level 3: 10-15% en level 4: >15%. Uiteraard heeft alles te maken met de definitie van succesvol geïmplementeerd en het moment van starten van een innovatieproject om dit goed te kunnen meten.

Hoe herken je een death Valley?

De Innovation development Death Valley treedt op bij een toename aan weerstand en/of tegenslagen. Het voelt alsof je niet meer vooruitkomt. Het kost je meer energie dan dat het je oplevert. Misschien is het toppunt wel een escalatie. Je staat op het punt om de handdoek in de ring te gooien. De redenen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Als je er middenin zit is het lastig te herkennen. De waarheid is dat weerstand juist goed is en aangeeft dat je in ontwikkeling bent. Wij zeggen wel eens dat weerstand de laatste fase is voor je iets nieuws leert. Dit betekent dus doorzetten ipv opgeven. Juist nu niet de aandacht laten verslappen, maar stappen blijven zetten. Net als met sporten: het begint altijd lastig te worden op ongeveer 80%. Met de juiste ambitie, focus, leiderschap en aandacht doorbreek je de Death Valley en ontwikkel je naar het volgende level. Geef niet op en vind je kracht om juist nu nog door te gaan.

De beste manier om te ontwikkelen en hier doorheen te breken is vasthouden aan je plan en het doel. Trek je niet terug en betrek anderen. Onderken dat het hard werken is en maak een plan hoe je stapje voor stapje de zaken in orde brengt. Laat je niet van de wijs brengen en herken de excuses om het niet aan te gaan. Ga het aan. Maak wijzigingen die nodig zijn voor succes. Sluit compromissen. Breng je zelf en anderen in beweging naar plezier toe. Wat is het doel dat we allemaal willen halen. Hoe komen we aan dezelfde kant van de tafel te zitten.

Innovatie motor bouwen

Net als bij sales en marketing is er bij innovatie een duidelijk onderscheid tussen innovatie management en innovatie executie. Bij innovatie management gaat het om het managen van het totale innovatieproces van strategie tot en met het meten van realisaties, waardoor innovatieprojecten (executie) steeds sneller en beter gerealiseerd worden. Wij hebben het daarom ook graag over een innovatie motor. Deze dient uiteindelijk op souplesse te draaien. Als een zonnetje. In de lage innovatie levels draait het meestal wel, maar nog redelijk stroef. Wij noemen dit op kracht. Resultaten worden wel behaald, maar dit kost vaak veel kracht. Uiteindelijk draait innovatie pas echt als het schaalbaar is. Als het groter is dan de sleutelfiguren. Als een innovatie manager niet een soepel lopende machine wil bouwen dan gaat het verkeerd. Meestal vinden deze innovatie managers innovatieprojecten zelf veel te leuk om te doen. De beste innovatie experts zijn meestal niet de beste innovatie managers. De meeste creatieve mensen zijn ook niet het beste in het managen van innovatie of onderzoeken van problemen om op te lossen.

Wij benaderen innovatie als een motor die continu belangrijke business vraagstukken oplost en implementeert. De input van de motor zijn business uitdagingen en/of mensen met ideeën. De output zijn succesvolle innovatieprojecten die waarde toevoegen.

De motor wordt bestuurd door de innovatie director/manager. Deze kiezen de juiste uitdagingen om te kraken (korte termijn) en kiezen daarnaast thema’s waar ze in willen investeren om te exploreren of hier waarde in kan zitten op de lange termijn. Als deze motor soepel draait dan is innovatie een profit center in plaats van een cost center. Deze motor heeft versnellingen en is te sturen naar iedere richting die nodig is voor succes.

Welk Maturity level als ambitie?

Soms lijkt het met een Maturity Model dat Level 4 (Performing) altijd het doel is, toch moet je dit anders zien. Het is van belang om te onderkennen wat je huidige niveau is en gekoppeld aan de ambitie het gewenste level te bepalen. Vervolgens kun je stap voor stap ontwikkelen. Het goed weten waar je nu staat en wat je ambitie is heeft als voordeel dat je weet welke stappen je wel en ook welke stappen je bewust nog niet moet zetten. Als je in level 1 zit en dingen uit level 3 wilt doen dan kom je hier alleen via level 2. Succes betekent het maken van juiste keuzes en niet alles tegelijkertijd willen doen. En zeker ook niet alles zelf willen doen. Dit duurt altijd langer en kost meer kracht. Ontwikkel op souplesse in plaats van op kracht. Maak gebruik van het momentum en groei door.

Wat is jouw ambitie met innovatie? Zie jij ook dat innovatie een profit centre moet worden? In welk level van Innovatie Maturity zit jouw organisatie? Welke Death Valley zie jij aankomen?

Van kracht naar souplesse. Van innovatie theater naar een soepel lopende innovatiemotor. Van cost centre naar profit centre. Maak het verschil.