Project Description

Innovatiestrategie en kickstart van het innovatieprogramma voor directie Scheepvaartverkeer van Watermanagement van Rijkswaterstaat VWM

Samen met Rijkswaterstaat VWM (Verkeer- & Watermanagement) hebben we een concrete innovatiestrategie opgezet. Deze innovatiestrategie hebben we samen met het kernteam in de afgelopen maanden in werking gezet. Een mooie stap om verder te groeien op het gebied van innovatie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) beheert en ontwikkelt in opdracht van het Ministerie de hoofdwegen, -vaarwegen en -watersystemen. De dienst Verkeer- en Watermanagement heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de weg en op het water, het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen en de bescherming tegen overstromingen.

Case

Samen met het innovatie kernteam hebben we de innovatiestrategie begin dit jaar ontwikkeld en vertaald naar een innovatieprogramma. Dit programma is de basis voor de komende jaren.

Resultaat

We hebben gezamenlijk een gedragen innovatiestrategie samengesteld. Door een grondige analyse, een aantal sessies met het kernteam en uiteraard met input van stakeholders. Hieruit hebben we de definitie, waarom, scope en doelen van innovatie concreet uitgewerkt. Een mooie strategie waarin het kernteam een duidelijke richting heeft waarin wel en waarin niet te innoveren.
Aansluitend hebben we samen met het innovatieprogramma de plannen geconcretiseerd. Door middel van onder andere het uitwerken van procesplaten, rollen & verantwoordelijkheden, checklist innovatie maturity en kwartaalplannen. Tot slot hebben we met het kernteam een agile werkwijze geïntroduceerd, waarin ze in sprints iteratief zaken doorpakken om de doelen van de innovatiestrategie te realiseren.
Zie de volledige praatplaat onderaan de pagina.

“Heel fijn om een goed gedragen innovatiestrategie te hebben, een mooie kapstok waarop wij nu ook echt doelgericht innoveren en gemakkelijker keuzes kunnen maken.”

Rijkswaterstaat
netwerkdiensten scheepvaart