Innovatieprojecten uitvoeren met het Innovation Process Model

Vind je het slagingspercentage van innovaties in je organisatie te laag? Is het überhaupt lastig om ideeën om te zetten in concreet resultaat? We introduceren nu een helder en overzichtelijk model dat je inzicht geeft hoe je innovatieprojecten succesvol kunt uitvoeren: het Innovation Process Model.

Definitie van innovatie
We definiëren innovatie als het ontwikkelen van een nieuw product, proces, markt of businessmodel, met als doel het leveren van praktische en commerciële waarde voor klanten en/of medewerkers. Innovatie begint bij een idee of probleem, maar dan zijn we er nog niet. Het gaat er voornamelijk om dat we dat idee omzetten in concreet resultaat dat waarde toevoegt.

Goed lopende innovatiemotor
Succesvolle organisaties bereiken concreet resultaat door regelmatig nieuwe innovaties te starten en ook meerdere innovaties tegelijkertijd te begeleiden. Eén moment per jaar aan innovatie is niet voldoende; je hebt ritme en regelmaat nodig. Daarom is het van belang een goed lopende innovatiemotor te hebben.

Waarom een model?
Ons beeld van die innovatiemotor vind je in onderstaand Innovation Process Model. Maar waarom is een model überhaupt nodig?

  • Biedt duidelijkheid over te nemen stappen
  • Geeft helder weer wat de verwachte output is
  • Bespaart tijd in het gehele proces
  • Verhoogt de kwaliteit van je innovatie

Laat je dus niet afschrikken door de 6 stappen. Met het model breng je de succesratio van de innovaties binnen je onderneming omhoog!

Innovation Process Model

Je volgt altijd een vast proces om een of meerdere innovatieprojecten tegelijkertijd aan te kunnen. Alles met als doel innovaties te realiseren die een 8+ van de eindgebruiker krijgen. Want alleen dan is je innovatie echt succesvol.

Voordat een idee het innovatieproces in gaat wordt het eerst de innovatie, business case (light) en het team gevalideerd. Na validatie start het innovatieproces volgens deze 6 stappen:

1. Problem finding: Heb je het juiste probleem te pakken?

Stap 1 wordt in organisaties het vaakst overgeslagen, maar is wel de meest cruciale stap om een innovatie ook echt te kunnen laten slagen. Scherp achterhalen wat het echte probleem is dat opgelost moet worden. Zonder aannames. Het resultaat is een gevalideerd ‘problem canvas’* inclusief ‘problem statement’. Zodat je het resultaat van de vervolgstappen altijd kunt blijven toetsen aan het initiële probleem.

2. Solution finding: divergeren en convergeren

Het genereren van zo veel mogelijk ideeën met een zo divers mogelijke groep (medewerkers, klanten, andere stakeholders), selecteren/categoriseren van de beste ideeën en het ontwikkelen van concepten. Het resultaat is één of meerdere gevalideerde concepten inclusief ‘solution canvas’*.

*We hebben een toolbox ontwikkeld vol met innovatiecanvassen; overzichtelijke onepagers die essentie samenvatten en makkelijk te delen zijn met stakeholders

3. Experiment: bewijzen van het concept

In deze fase wordt het concept in een experiment omgezet en in een variant getoetst of doorontwikkeling haalbaar is. Denk aan technische haalbaarheid, maar ook aan toetsing op bijv. milieuregelgeving of economische haalbaarheid. Dit uit zich uiteindelijk in een ‘Proof of Concept’.

4. Business case: de financiën erbij

Na een succesvol experiment wordt een business case gemaakt waarin ook het financiële plaatje duidelijk wordt. Samen met het resultaat van het experiment, de business case en het plan van aanpak voor development en delivery start de development van de innovatie.

5. Development: traditioneel of flexibel

Het ontwikkelen van de innovatie tot het gewenste resultaat wordt ingericht op basis van de innovatie zelf. Dit kan traditioneel met een watervalmethode (eindresultaat is duidelijk) of op basis van flexibelere methodes zoals Lean, Agile, Scrum (eindresultaat is minder duidelijk). Regelmatig wordt het resultaat gevalideerd door de doelgroep, stakeholders en sponsor.

6. Delivery: gaan voor een 8+

Het doel is om de oplossing geïmplementeerd en geadopteerd te krijgen. Delivery is voltooid als de eindgebruiker het resultaat met een 8+ waardeert. Vaak wordt eerst een pilot uitgevoerd.

Korte doorlooptijd door Sprints
Met onze Innovation Sprints kun je de eerste twee stappen al binnen vijf werkdagen doorlopen. Met een innovatieteam dat bestaat uit leden vanuit jouw organisatie en professionele innovatieregisseurs van Creatieve Koppen. En als het beter bij je organisatie past om wat langer de tijd te nemen, dan is dat ook mogelijk.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor een sprint, of gewoon een keer verder praten over deze modellen? We helpen je graag verder!