Dagelijks ontvang je mails. Niet alle mails hoef je wat mee te doen. Een deel is spam, sommige mails zijn belangrijk en anderen weer helemaal niet. Bepaalde mails wil je direct wat mee doen en andere kunnen prima even wachten. Op regelmatige basis ontvangen organisaties ook ideeën voor innovaties. Wij hebben een Innovation Inbox methode ontwikkeld die vergelijkbaar is met je mail inbox. Een slimme inbox waar je alle ideeën en problemen voor innovaties verzamelt en daar bepaalt of en zo ja wanneer je ze oppakt en omzet in projecten.

Waarom een Innovation Inbox?

Vaak genoeg zien we dat belangrijke zaken in een organisatie niet opgepakt worden of dat alles opgepakt wordt. Misschien nog wel erger is de methode waarbij degene die het hardst schreeuwt de aandacht krijgt of dat het heel erg top down is. Wij geloven erin dat het belangrijk is dat ideeën voor innovaties uit vele soorten bronnen kunnen komen: trends, onderzoek, evaluaties, medewerker, klanten, etc. Binnen een goed draaiende organisatie is er een continue stroom aan nieuwe ideeën en strategische uitdagingen die opgelost moeten worden.

Wat is de Innovation Inbox?

Heel concreet is de Innovation Inbox een lijst met voorstellen voor innovatieprojecten die nog beoordeeld moeten worden. Op basis van de beoordeling wordt gekeken welke innovaties gestart gaan worden. In de praktijk kun je dit op de volgende manieren inrichten:

  • Spreadsheet
  • Mailbox
  • Innovation management software

Note: Wellicht ben je al bekend en gebruik je het al, maar wij hebben ook software gebouwd, genaamd Accept Mission, waarmee je idea-generation kunt doen. Hier kun je inboxen vullen en gemakkelijk vragen versturen naar groepen voor het genereren van nieuwe ideeën of problemen. Dit alles gecombineerd met gamification en slimme algoritmes. Bekijk Accept Mission

Verwerken van innovaties in de inbox

Innovatie-ideeën die binnen komen worden regelmatig geanalyseerd en volgens de 4D methode verwerkt. Uiteraard zijn er per organisatie vele variabelen die een belangrijke rol spelen bij het beoordelen en verwerken van een innovatie.

4D methode:

  • Delete it – Het is niet interessant en misschien zelfs wel niet eens een innovatie.
  • Delegate it – De innovatie is niet voor jou bestemd maar voor iemand anders. Bijvoorbeeld een andere afdeling of voor een andere innovatie manager.
  • Delay it – De innovate is interessant maar niet nu belangrijk om op te pakken. De beslissing wordt feitelijk uitgesteld.
  • Do it – De innovatie is goed en gaat ingepland worden.

Note: meld de indiener altijd wat de uitslag met korte toelichting van iedere innovatie is.

Uiteraard is het beoordelingsproces uitgebreider dan we hier nu beschrijven. Wil je meer weten welke slimme technieken je hier kunt toepassen laat dit ons dan even weten.

Wie beheert de Innovation Inbox?

Het is lastig om deze vraag eenduidig te beantwoorden. Wij komen verschillende situaties tegen:

  • Kleine bedrijven – Deze organisaties hebben vaak nog geen Innovatie Manager. Meestal zien we dat of de directie of de managers zelf deze zaken beheren. Meestal gebeurt dit ongestructureerd en zelfs zonder kennis van wat innovatie nu precies inhoudt. In deze situaties adviseren voor de organisatie één inbox te maken en te beheren door een persoon uit de organisatie.
  • Middelgrote organisaties – Hier is meestal iemand aangesteld als Innovatie Manager. Hier is het antwoord simpel. Deze persoon beheert de Innovation Inbox. Kleine innovaties worden meestal gedelegeerd naar de operatie zelf en de grotere fundamentelere innovatie worden onder leiding van de Innovatie Manager gerealiseerd. De Innovatie Manager zet er een klein team op om iedere goedgekeurde innovatie uit te voeren.
  • Grote organisaties – Deze organisaties kennen meestal meerdere Innovatie Managers met eigen specialisme. Dit kan centraal of decentraal georganiseerd zijn. Bijvoorbeeld dat iedere divisie/business unit een eigen innovatiemanager heeft en dus ook een eigen Innovation Inbox.

Verrijken van innovaties (Innovation Initiation Canvas)

Soms komen ideeën of problemen nog te ruw binnen en kunnen ze nog niet goed beoordeeld worden. Wij adviseren daarom zo snel mogelijk gebruik te maken van het innovatie initiatie canvas. Een canvas met minimale zaken die je terug wilt zien in de innovatie initiatie. Deze kan ingevuld worden door de indiener of door de Innovatie Manager. Je kunt verplicht maken dat een innovatie pas bekeken wordt als een dergelijk canvas goed is ingevuld. Zo bespaar je tijd voor de Innovatie Manager, maar het kan ook het indienen van innovaties moeilijker maken wat niet altijd gewenst is.

Uitvoeren van innovaties uit de inbox

Om een innovatie echt uit te voeren adviseren we gebruik te maken van de innovation methode voor innovatieprojecten. Lees hier meer erover.

Innovatieprojecten die uitgevoerd worden in de juiste fasering bijgehouden. Zo zie je precies wie aan welk project werkt, hoe ver het project in het innovatieproces zit en welke succesvolle innovaties uitgevoerd zijn.

Tot slot

De innovation Inbox is een simpele en krachtige methode om ideeën voor innovaties in te verzamelen, ordenen en te beoordelen. Niet alles gaat door. Besteed de kostbare innovatie tijd aan de echt waardevolle innovaties. Communiceer goed met de indieners en zorg zo dat iedereen blijft meewerken aan de toekomst van de organisatie en continue waakzaam blijft en gestimuleerd wordt om nieuwe innovatie ideeën in te dienen.

Als innovatie regisseur helpen we je graag om het proces in te richten en op basis van onze ervaring, kennis en onze producten die zo in te richten dat het geen moeite kost en dat iedereen gemotiveerd blijft het uiterste eruit te halen. Dit is waar onze passie en expertise ligt.