Als een organisatie beslist door te groeien is innovatie hier onlosmakelijk mee verbonden. Doorgaans is minimaal 50% van de groei toe te wijzen aan innovaties. De aanvang is snel gemaakt: verzamelen van innovatieve ideeën, vrijmaken van budget, speciale projectmanagers aanwijzen die de innovatieve projecten mogen aansturen en mogelijk zijn er één of meerdere innovatiemanagers aangesteld. Dan is de vraag, waar ga je beginnen om de volgende stap te zetten? Wat heeft het meeste effect? Vaak zijn er niet de middelen en resources om aan alles mee te doen. Met welke keuzes kunnen dan de meeste slagen gemaakt worden en welke stappen kunnen beter uitgesteld worden? Specifiek hiervoor hebben we een Innovation Maturity model ontwikkeld.

Innovatie kan een veelkoppig monster zijn of worden, dat zijn klauwen zet in vrijwel alle lagen van de organisatie, van de strategie tot aan de operatie en in de betrokken mensen tot en met de ondersteunende (IT-)systemen. Dit heeft een mega effect als het goed gebeurd en kan vertragend werken als het te snel gaat. Niet gek dat het moeite kost om de organisatieplaat van innovatie scherp te hebben. En juist op dat vlak kan een Maturity Model voor inzicht en overzicht zorgen. Een Innovation Maturity Model helpt organisaties stap voor stap de juiste ontwikkeling te maken.

Voldoende gelezen en wil je de online scan doen?

Levels van volwassenheid

Wij ontwikkelden het Maturity Model dat vier levels van volwassenheid onderscheidt. De inhoud van de verschillende levels is volledig gebaseerd op ons Innovation Framework. De namen van de vier levels geven goed weer hoe je door de verschillende stadia van innovatieve volwassenheid groeit. Deze namen zijn gebaseerd op het innovatiemodel van Gartner (2011).

  1. Reactive – Innovatie vindt plaats, maar meestal ad-hoc en volledig gedreven door individuele vragen van klanten en of medewerkers. In het bedrijf is men er over het algemeen nog niet volledig van op de hoogte waaraan een innovatieve organisatie moet voldoen (Innovation Framework) en welke competenties, rollen en verantwoordelijkheden daarbij horen.
  2. Active – Ideeën worden inmiddels actief verzameld, maar hiervoor wordt nog geen gebruik gemaakt van innovatie-geoptimaliseerde-processen of procedures. Men weet inmiddels ook welke onderdelen van het Innovation Framework nodig zijn voor een innovatieve organisatie. Sommige onderdelen zijn inmiddels geïmplementeerd, het is echter nog geen geheel. Men is zich bewust van de benodigde rollen en verantwoordelijkheden, ze zijn alleen nog niet eenduidig toegewezen en van de juiste prioriteit voorzien.
  3. Defined – Innovaties worden actief ‘gemanaged’ vanuit een roadmap. Vrijwel alle onderdelen van het Innovation Framework zijn geïmplementeerd en werken tot op zekere hoogte (naadloos) samen. Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder en toegewezen.
  4. Performing – De roadmap met (innovatieve) projecten en initiatieven is de drijvende kracht achter de strategische planning, het projectmanagement en de innovatie. Alle onderdelen van het Innovation Framework zijn geïmplementeerd en hebben al enkele iteraties van verbetering ondergaan. Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder, toegewezen en voor iedereen vanzelfsprekend.

Voor ieder level van volwassenheid is aan te geven waar de bouwstenen van een organisatie aan moeten voldoen. Zo kan men snel bepalen waar een organisatie staat, alsook de benodigde vervolgstappen definiëren om een volgende stap in volwassenheid te realiseren.

Het hierboven getoonde overzicht is het totaaloverzicht(voor ieder onderdeel van het Innovation Framework is een dergelijk overzicht te maken) zodat men voor ieder onderdeel snel en overzichtelijk kan bepalen wat de volwassenheid is.

Aan de slag met het Innovation Maturity Model

De volgende stappen zetten we om aan de slag te gaan met de onwikkeling:

  1. Huidige level bepalen – Welk maturity level heb je nu?
  2. Ambitiebepaling – Naar welk maturity level wil je doorontwikkelen en wanneer wil je dit gerealiseerd hebben?
  3. Gap-bepaling – Identificeren van ontwikkelpunten in de organisatie om bij de volgende level te komen
  4. Plan van aanpak – Alle onderdelen in een logische volgorde plaatsen. Hierbij gelet op de juiste prioriteiten en managen van afhankelijkheden

Het Creatieve Koppen Innovation Maturity Model is gekoppeld aan ons Innovation Framework onze best-practice voor het organiseren van innovatie. Het Innovation Framework is een overzicht van alle organisatie-onderdelen die nodig zijn om te kunnen innoveren.

Dikke tip: Start de Innovation Maturity Quick Scan online!

Innovation Framework

Innovation framework

Essentieel voor het maturity model staat ons Innovation Framework. Dit is als het ware de visualisatie van de motor van het innovatie proces. Het model kent twee belangrijke stromen. Vertikaal is het management proces om te komen tot innovatie projecten. Horizontaal is het executie proces om projecten succesvol stap voor stap te ontwikkelen naar business value.

 

 

De wet van de zwakste schakel

Innovatie is een proces dat begint bij een goede strategie, leunt op een goede en gebalanceerde roadmap en uiteindelijk afhankelijk is van de gedisciplineerde uitvoering van de innovatieprojecten. De zwakste schakel in dit proces bepaalt het resultaat van de gehele keten. Zo werkt het ook voor het bepalen van de innovatieve volwassenheid van een organisatie. Al presteren diverse onderdelen van een organisatie op level 4, ieder onderdeel dat een lagere score haalt, zorgt ervoor dat de gehele organisatie blijft hangen op de prestatie van dat lager scorende onderdeel. Dit klinkt vervelend, maar is eigenlijk heel goed nieuws. Het Innovation Maturity Model brengt kraakhelder in beeld welke schakels de zwakste zijn, zodat de focus op exact die achterblijvende onderdelen gelegd kan worden. Deze punten worden verbeterd, zodat de organisatie verder kan groeien en een volgende stap kan zetten.

Tot slot: Start Scan

Wil je weten welk level jij zit en wat jij het beste wel en niet kunt doen (of te laten) om te groeien in het maturity model? Start de online Maturity scan en kom er snel achter! Direct resultaat.