Mensen zijn fantastisch. Wist je dat als je een wondje hebt er cellen zijn in je lichaam die de wond analyseren? Ze nemen kleine monsters van de wond en transporteren deze monsters naar een soort van laboratorium. In dit laboratorium worden de monsters geanalyseerd en bepaald hoe de situatie het beste gerepareerd kan worden. Vervolgens wordt dit ook in actie gezet. Dit proces gaat supersnel. We zijn van onszelf al een ziekenhuis.

Het lichaam heeft een duidelijk doel en dat is overleven. Bij een wondje moet het lichaam ingrijpen en zaken repareren. Het lichaam overleeft niet door opportunisme, het wil gezond zijn zodat het weer hogere doelen kan behalen. Als we de parallel doortrekken naar innovatie dan zijn er gelukkig veel organisaties die een duidelijk proces hebben ingericht voor innovatie. Innovatie zelf kost namelijk geld tot het moment dat het waarde oplevert. Pas als bijvoorbeeld een nieuw product op de markt is verschenen gaat het waarde terugverdienen.

Opportunisme: is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Opportunisme)

Als het lichaam reparaties uitvoert zonder rekening te houden met de basisprincipes van het lichaam en zonder rekening te houden met het hoofddoel overleving en voortplanting, dan zouden de oplossingen die het lichaam maakt er wel eens heel anders uit kunnen zien.

In de praktijk

In het bedrijfsleven staat het lichaam voor de organisatie. Een organisatie heeft altijd als doel continuïteit en groei. Groei kan hierin slaan op financiële groei, medewerkers groei, maar ook in kwaliteit of juist efficiëntie. Groei, zonder rekening te houden met het doel van de organisatie (mission), kan zorgen voor innovaties die in het meest extreme geval iets gezonds van het bedrijf in de weg gaat zitten. Of energie wegnemen waar eigenlijk de focus zou moeten zitten. Juist daarom is het goed definiëren van een innovatiestrategie van essentieel belang. Deze strategie zorgt ervoor dat alle focus van innovatie gestoken wordt in datgene waar we echt in geloven.

Dit zorgt voor ideeën en innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan het lange termijn doel en niet alleen korte termijn bevrediging opleveren. Innovatie gaat mijns inziens vaker over lange termijn dan over korte termijn. Hierbij staat de lange termijn voor de ontwikkeling van het lichaam en de korte termijn voor een crisis, zoals een wond repareren van het lichaam.

Luister naar mensen

Het is natuurlijk altijd goed en belangrijk om tijd te besteden aan trends in de markt en te kijken hoe deze trends een invloed kunnen hebben op het succes van de organisatie. Echter als dit de enige bron van innovatie is dan is dit wat ons betreft veel te beperkt. De mens is fantastisch. De meeste organisaties zitten vol met dit soort mensen. Mensen die dag in dag uit precies weten hoe het lichaam werkt en wat het nodig heeft om de volgende stap te zetten. Baseer innovatie dus niet alleen op externe trends en ontwikkelingen.

Luister vooral goed naar je lichaam en je mensen. Haal ideeën op, zorg dat mensen betrokken zijn bij innovatie. Kom hierdoor sneller achter potentiële problemen die zich aandienen als kleine signaaltjes. Bepaal de basisprincipes die voor iedere innovatie (ontwikkeling) van toepassing zijn. Stimuleer mensen om continu met ideeën te komen en maak inzichtelijk aan welke innovatie nu gewerkt wordt en hoe dit een essentiële bijdrage levert aan de lange termijn doelen van het lichaam.

Note: soms kan opportunisme een goed resultaat opleveren. Echter opportunisme is geen strategie…