“We moeten innoveren. We moeten beter, sneller en vooral slimmer kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt”, aldus veel bedrijven en organisaties de afgelopen jaren. Iedereen is er maar druk mee. En laten we vooral zeggen dat dat een goed teken is. Bewustwording is misschien wel één van de belangrijkste factoren wanneer je iets wilt veranderen of aan iets nieuws wilt beginnen. Dat jij of je collega’s inzien waarom het essentieel is en wat een verandering of verbetering kan opleveren. Dat maakt het verder uitrollen van een concreet plan of acties een stuk makkelijker.

Innovatie wordt (gelukkig) gezien als een steeds groter en belangrijker onderdeel dat essentieel is voor organisaties. Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat innovatie een grote invloed heeft op bedrijfssuccessen, het benaderen van nieuwe doelgroepen of het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Maar dat lukt niet altijd. Integendeel. We zien vaak dat door praktische zaken of door een ontbrekende basis, innovatie niet slaagt. Gevolg? Een cultuur of stemming waar men geen vertrouwen in heeft. “Ach, dat wat we doen gaat altijd goed, dus waarom zouden we het anders doen?” Of “Tja, dat is de zoveelste verandering. We zullen wel weer zien waar het schip strandt.” Uitspraken die je vast weleens hebt gehoord. Maar hoe is dat om te turnen? En wat zijn nou echt de knelpunten die innovatie tegenwerken? We nemen je mee in 8 knelpunten die zijn op te lossen. Simpelweg door een andere mindset of door even stil te staan bij het probleem.

1. Communicatie
Communicatie is misschien wel de grootste belemmerende factor als het gaat om innovatie. Communicatie is essentieel om mensen in beweging te krijgen. Nog los van de middelen die ingezet gaan worden, is het verstandig om goed na te denken over de boodschap die je wilt inzetten. Ga je mensen informeren of wil je hen activeren? Bepaal vooraf goed; wie zijn je doelgroepen? Wie heb ik nodig? Wie zijn mijn partners? Wat is het doel? Verwachtingen managen en daarmee dus miscommunicatie voorkomen maakt dat innovaties wel slagen.

2. Geen resultaten
Een ander veel voorkomend knelpunt; de innovaties die tot op heden zijn gestart hebben eigenlijk niets opgeleverd. De redenen?

  1. Geen formulering van wat het resultaat moet gaan zijn. Bijvoorbeeld minimaal 2 nieuwe klanten of een tijdsbesparing van een halve dag per week. Bepaal dus vooraf wat jouw innovatie moet opleveren.
  2. Geen sturing en monitoring op het proces. Nadat het idee is bedacht en ontwikkeld start de fase van lanceren en realiseren pas echt. En juist op dat moment is een strakke planning essentieel. Zet dus een tijdspad uit en bepaal met elkaar de piekmomenten.

3. Lange time to market
Min of meer een gevolg als punt 2 niet klopt, maar we zien dat veel organisaties door de waan van de dag afwijken van het proces. Daardoor wordt de innovatie ervaren als een groot blok aan ons been. Het lanceren van je nieuwe innovatie, bijvoorbeeld in de vorm van een product of dienst, hoeft niet in 1x. Juist niet. Start eerst een pilot en begin met kleine stapjes. Zo bouw je opwaarts toe naar een grote lancering van jouw innovatie. De pilotfase is laagdrempeliger en stelt je in staat om kinderziektes op te lossen en kleine aanpassingen te doen.

4. Geen focus of strategie
De innovaties die worden gedaan mislukken doordat ze totaal niet aansluiten op de strategie. Of erger nog, er ís zelfs geen strategie. Innovatie staat in nauw verband met de strategie van je organisatie. Als jouw strategie is gefocust op bijvoorbeeld customer intimacy, zal een innovatie hier ook op moeten aansluiten. Hoe implementeer je de innovatie anders straks binnen je bedrijf?

5. Creativiteit wordt niet benut
Dit is onze filosofie; de kracht van organisaties wordt te weinig of zelfs niet benut. Je medewerkers hebben vaak de beste ideeën. Zij kennen je product en zij kennen de markt. Het is de truc om hen op de juiste manier ‘aan’ te zetten en te betrekken bij het bedenken van nieuwe processen of een campagne om de markt te benaderen. Vaak is men zich niet bewust van de hoeveelheid creativiteit die in de organisatie verstopt zit.

6. Middelen en resources worden verkeerd ingezet
De inzet van middelen en bepaalde resources zijn essentieel om jouw innovatie een boost te geven. Maar vaak gaan we daar aan voorbij doordat we teveel gefocust zijn op de interne zaken. Wees slim en kijk bijvoorbeeld goed hoe je bepaalde middelen kunt inzetten om informatie toegankelijk te maken via mobiel zodat je daarmee sneller kunt communiceren.

Zet resources zoals mensen, het liefst zelfs klanten, in om mee te denken en onderdeel te laten zijn van het innovatieteam. Zij zien wellicht zaken die voor jezelf een blinde vlek zijn en kunnen essentieel zijn bij de ontwikkeling van innovatie.

7. Geen diversiteit aan mensen
Er wordt alleen gekeken naar de input die wordt opgehaald bij 1 specifieke afdeling. Fout! De case bekijken vanuit verschillende invalshoeken en dus verschillende mensen (functie, leeftijd, geslacht, betrokkenheid) maakt dat jouw innovatie beter wordt en dus wel slaagt.

8. Vieren van successen
Uiteindelijk net zo belangrijk als communicatie. Om mensen op de juiste manier te betrekken, te inspireren en in beweging te brengen, heeft plezier en dus het vieren van successen een grote impact. Denk er maar eens over na. Hoe leuk kan het zijn om de oplevering van een fase te vieren met je teamgenoten? Bijvoorbeeld met een biertje en bitterballen op donderdagmiddag. Het vieren van successen hoeft vaak niet groots te zijn, als teamleden maar ervaren dat zij met stappen dichterbij het succes komen. Dat zorgt voor betrokkenheid en ambassadeurschap.