Hoe kom je aan ideeën voor innovatie? En wat triggert de innovatie motor? Op deze vragen komt bij elke organisatie wel een ander type antwoord: “Vanuit klanten”, “vanuit medewerkers”, “sales”, “ research” en ga zo maar door. Als je kijkt naar de verschillende antwoorden zijn er een aantal categorieën te definiëren die we ‘levels van engagement’ noemen. Wat mij betreft is de kracht en de maturity van innovatie af te lezen in welke mate er verschillende bronnen worden betrokken in het voeden van de motor.

Innovatie motor

Ik noem het totale proces van innovatie, de innovatie motor. Het begint bij mensen die ideeën aandragen en het eindigt met een succesvol uitgevoerd innovatieproject. Als de motor goed draait kan het steeds meer projecten aan en dus meer innovatiesucces opleveren. De motor draait niet op één persoon of één idee. Het draait erop dat ideeën proactief en reactief aangedragen worden. Proactief omdat er specifieke uitdagingen zijn waar ideeën voor nodig zijn. Reactief omdat iemand een goed idee heeft en dit graag wil toevoegen. Dit proces is vergelijkbaar met het verkoopproces of marketingproces. Het is een motor waar je gas kunt geven,remmen en die je in de juiste versnelling kan zetten.

Level 1: Top down (traditionele organisaties)

Bij traditioneel ingerichte organisaties komen ideeën vaak vanuit de board (DT/MT). Zij kennen de markt & uitdagingen, weten wat de strategie is of hebben een dusdanige overview dat ze tot deze ideeën komen. De ideeën zijn opgemaakt tot business case en het enige wat nu nog moet gebeuren is dat de organisatie ze gaat uitvoeren. Klinkt dit bekend? Op zich werkt deze methode wel. Echter, je bouwt hier niet echt aan een slimme organisatie. Het management bepaalt de koers en de rest van de organisatie kan voelen dat ze vooral in de uitvoer zitten. Ideeën vanuit de organisatie komen niet aan of worden minder in de top gehoord. In deze fase is er geen sprake van een innovatie cultuur.

Level 2: Bottom up

Er ontstaan ideeën/initiatieven vanuit de werkvloer om meer aan innovatie te doen. Dit komt veel voor bij bedrijven die vanuit zichzelf nog niet heel innovatief ingericht zijn en meestal zonder budget of buy-in van management en directie werken. Op zich goed om dit zo op te pakken, echter is dit nog geen gestructureerde manier van werken. In tijden dat het goed gaat kan deze ruimte gecreëerd worden, maar als er druk in de organisatie komt zijn dit de eerste initiatieven die in het gedrang kunnen komen. Verder kan deze vorm ook ontstaan als de top van de organisatie bepaalt dat ze graag open staan voor ideeën uit de organisatie, zonder hier goede sturing aan te geven.

Level 3: Hybrid

Deze variant is meestal de opvolger van de vorige twee levels. De directie/ het management geeft op basis van de strategische doelen duidelijk aan waar de organisatie naar toe wil en geeft aan welke domeinen hierin belangrijk zijn. Op basis van deze duidelijke strategie en domeinen vragen ze de medewerkers mee te denken en te komen tot ideeën die hier een fundamentele bijdragen bij gaan leveren. Het management en directie kan zelf ook meedoen met het aandragen van ideeën maar dient hiermee op te passen. Wanneer deze methode goed toegepast wordt, bouw je aan een betrokken en steeds slimmer wordende organisatie die in het belang van de strategie aan het meedenken is. Het is voor iedereen duidelijk waar nieuwe ideeën op getoetst worden. Het resultaat: minder outside-the-box ideeën en meer ideeën in lijn met de strategie. De bijzondere out of the box ideeën blijven er altijd wel maar de verhouding is veel optimaler. De kwaliteit van ideeën wordt sterker en sterker.

Level 4: Hybrid extern

Dit level bouwt voort op level 3 hybrid. De extra boost die hieraan gegeven wordt is dat er niet alleen intern gevraagd wordt om mee te denken en ideeën aan te dragen, maar ook klanten, partners en leveranciers betrokken worden om ideeën aan te dragen. Dit vergt vertrouwen en openheid. Oké, niet ieder vraagstuk is hiervoor geschikt maar hoe meer ervaring hiermee opgedaan wordt, hoe meer vraagstukken gedeeld kunnen worden. In onze ervaring merken we juist dat als externen betrokken worden hier nog meer bijzondere ideeën uit komen. Een variant van deze versie is ook het stuk ‘open innovatie’ waarin specifieke vraagstukken open uitgevraagd worden en waar individuen of bedrijven zich kunnen inschrijven om een inhoudelijk bijdrage te leveren aan een van de vraagstukken.

Oké, wat nu?

Ook al lijkt het niet noodzakelijk om alles via de volgorde te ontwikkelen kan ik uit ervaring vertellen dat dit meestal de beste manier is. Je kunt klanten betrekken zonder medewerkers te betrekken, maar vaak gaat het hier toch knellen. Het is goed om te onderkennen waar je krachten en uitdagingen zitten op het gebied van mensen, cultuur, management, doelen en strategie om te bepalen wat de beste manier is om van het ene level naar het andere te ontwikkelen.
Uiteraard is hier geen eenzijdig antwoord voor. Ieder bedrijf/situatie is weer anders. We kunnen veel ervaringen delen over organisaties die hierin ontwikkeld zijn. Sommige activiteiten werken beter dan andere. Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Plan dan een demo in, zodat we kunnen laten zien wat een logisch vervolg pad is. Sowieso kun je naar Accept Mission (zie hieronder) kijken als ondersteuning.

Accept Mission – Innovation Management Platform

Met het door ons ontwikkelde platform Accept Mission kun je alle 4 de levels van engagement inzetten. Betrek medewerkers, klanten, partners en de markt om tot de beste ideeën te komen, uitdagingen op te lossen en om uiteindelijk de beste innovaties te realiseren.
Om een iets betere indruk te krijgen wat je met Accept mission kan doen om mensen te verbinden (people engagement): gebruikers op mission sturen, users gaan (optioneel) undercover, via verschillende tools en methoden kunnen ideeën worden toegevoegd, (gekwalificeerd en goedgekeurd), users verdienen punten, leaderboards, projectteams. Uiteindelijk worden de kosten en resultaten bijgehouden en deze kunnen ook bijgestuurd worden. En dit is nog maar een klein selectie van de mogelijkheden. In een demo laten we zien wat de mogelijkheden zijn die voor jou het meeste effect opleveren.
Boek nu je demo! https://acceptmission.com/request-demo/