Aandacht voor identiteit in een technische wereld

“Er staat nogal veel op het spel bij het binnenhalen van een meerjarig contract van een grote olie & gas speler. Partners Cofely, A.Hak en Tebodin zochten een nieuwe naam en bijpassende huisstijl voor hun consortium waarmee ze zich op verfrissende wijze aan hun klant zouden kunnen presenteren. Normaal gesproken verzint het tenderteam dan even snel zelf een naam, vaak een afkorting vanuit de projectnaam die de klant hanteert. Dit tenderteam was zich gelukkig bewust dat alleen échte aandacht voor dit proces kan leiden tot een naam die aansluit bij de identiteit van het consortium en de eenheid van de drie bedrijven. Even stilstaan en de tijd nemen voor dit proces maakt echt dat je nieuwe organisatie een zoveel krachtiger fundament heeft! 

Creatieve Koppen heeft dit proces professioneel en enthousiast begeleid waarbij veel bewustwording en energie vrijkwam bij zowel het tenderteam als de directeuren van de drie bedrijven. Een energieke voorbespreking leidde tot input voor een creatieve sessie, waarin deelnemers met verschillende beroepen en achtergronden totaal los gingen met het bedenken van een passende nieuwe naam voor het consortium. Binnen een dag lag er een voorstel met de top 4 van die namen, en rap daarna had het tenderteam via een live, online stemming zijn voorkeur uitgesproken voor: aQuaintance.

Een knipoog naar acquaintance dus, het Engelse begrip voor een ‘bekende’, aangezien de partners al een oude bekende van de klant zijn. Wat verder opvalt is de hoofdletter Q die het belang van Quality onderstreept en de samenstelling ‘Quaint’ die de betekenis ‘slim bedacht’ aangeeft. Vervolgens werden speciaal voor deze bedrijfsnaam drie logo’s ontworpen en door Creatieve Koppen gepresenteerd aan tenderteam en directeuren. Winnaar hiervan werd het onderstaande logo.

De bloem staat voor Hollandse trots, kracht van eigen bodem. Betrouwbaarheid laat
het zien door zijn blauwe kleur. De vlam in de bloem laat hierin ook zien dat het om
een energiebron van eigen bodem gaat.

aQuaintance heeft het tenderproces uiteindelijk gewonnen en het belangrijke, meerjarige contract binnengehaald.

Steven Kop en Robin van Koppen hebben laten zien dat ze op meerdere niveaus ook technisch georiënteerde mensen bewust kunnen maken van, en enthousiast kunnen maken voor, essentiële communicatiethema’s zoals identiteit en imago.”

In plaats van met een taart heeft Creatieve Koppen Tebodin, Cofely en A. Hak gefeliciteerd en bedankt voor de samenwerking door drie zitzakken aan te bieden. Het tenderteam kan hier even op uitblazen van de gedane arbeid om daarna vol aan de slag te gaan met de werkzaamheden. De zitzakken komen binnenkort in het aQuaintance hoofdkantoor te staan.