Om een balans te kunnen creëren, was het noodzakelijk om eerst terug te gaan naar de oorsprong van beide begrippen, creativiteit en productiviteit. Ik heb onder andere gekeken naar de psychologische kant, de organisatorische kant en daarbij de volgende vragen beantwoord: hoe ontstaat creativiteit? Hoe ontstaat productiviteit? Waarom is creativiteit van belang binnen organisaties? Waarom het van belang om productief te zijn?

Inmiddels kan ik concluderen dat creativiteit en productiviteit voor elke organisatie essentieel is. Iedereen heeft dagelijks bijvoorbeeld te maken met creativiteit, zoals bij het oplossen van simpele of complexe vraagstukken. Iedere werknemer, leidinggevende of bestuurslid heeft een takenlijst die voor de gestelde deadline af moet zijn. In welke mate men creatief of productief is, maakt dus voor dit onderzoek niet uit, ik ben immers op zoek naar de elementen die een balans kunnen creëren.

Maar welke elementen zijn nou essentieel voor de ‘gezonde’ balans? Zoals ik in mijn eerste blog heb aangegeven, zijn er verschillende elementen die organisaties kunnen veranderen of aanpassen. Verandering aanbrengen begint vaak bij de organisatie zelf. Vandaar dat ik me de afgelopen weken heb gefocust op organisatorische elementen, zoals de organisatiestructuur, organisatiecultuur, het personeel, financiële elementen en het klimaat.
Om het feit dat ik een vergelijkende case studie uitvoer, is het van belang dat ik alle verkregen informatie uit de literatuur vergelijk met kennis en ervaringen uit de praktijk. Ik heb vervolgens zes verschillende personen geïnterviewd die affiniteit hadden met creativiteit, productiviteit en innovatie. Zeer buikbare en tevens interessante informatie kwam hierbij naar voren kwam. Opvallend was, dat een aantal bevindingen uit de literatuur werden bevestigd met de antwoorden uit de interviews. De totale bevindingen van het onderzoek houd ik stiekem nog even voor mezelf en zal in een van de volgende blogs naar voren komen.

Tot slot wil ik graag een leuke ervaring met jullie delen… Gedurende het onderzoek leek het alsof ik ergens tegen aan liep, alsof ik iets belangrijks miste. En opeens had ik het: het bekende ‘eureka’ moment! Net als Archimedes plotseling in bad tot het antwoord kwam op zijn wetenschappelijk vraagstuk, had ik precies hetzelfde moment toen ik aan het sporten was. Wellicht hebben velen van jullie zo’n moment of ervaring gehad. Blijven mijmeren over het antwoord achter mijn laptop, werkte niet bevorderend. Ik ben dus gaan sporten om alles even van me af te zetten en om te kunnen ontspannen. Weten jullie dat het plotseling komen tot het antwoord in het onbewuste gebeurd? Psychologen hebben onderzoek gedaan naar zulke ‘eureka-ervaringen’. Het tot stand komen van bijvoorbeeld creatieve oplossingen gebeurd dus vaak in het onbewuste, bijvoorbeeld door het vraagstuk even los te laten en andere dingen te gaan doen.

Om een ‘eureka’ moment met jullie te delen, sluit ik mijn blog af met een kleine raadsel. Ik moet toegeven dat ikzelf dit raadsel na ongeveer een uur pas kon oplossen:

M E     J U S T     Y O U

Denk hier maar even over na. Het is overigens een Engelse uitdrukking, dus het moet in het Engels worden opgelost. Natuurlijk kan het oplossen van zo’n raadsel niet zomaar worden vergeleken met een eureka moment bij het oplossen van een complex probleem of vraagstuk binnen een organisatie. Het eureka moment is hetzelfde, wellicht minder sterk dan bij echte problemen. Weet je het antwoord al? Houdt de oplossing nog maar even voor je. Degene die niet direct tot de oplossing komen, krijgen de tijd om nog even na te denken. In mijn volgende blog post ik het antwoord inclusief een deel van de conclusie van mijn onderzoeksrapport…… wordt vervolgd….