De natuurlijke hang naar gelijkgestemdheid
Veel mensen zijn onbewust op zoek naar gelijkgestemdheid. Een heel natuurlijk verschijnsel. Als mens spiegel je je graag aan dingen die je herkent. Daarom herken je waarschijnlijk overtuigingen of gewoonten van jezelf in vrienden en ook in je collega’s. Denk maar eens na: deel je dezelfde hobby’s en overtuigingen? Lachen jullie om dezelfde quotes?
Jezelf omringen met gelijkgestemden kan te gek zijn! Het hebben van overeenkomsten schept een band die belangrijk is om het lange tijd met elkaar uit te houden. Dit geldt voor alle soorten relaties. Maar als je teveel gemeen hebt, maakt het dingen misschien wel iets té makkelijk.

Hoe ziet jouw team eruit?
Kijk eens om je heen in jouw team. Zie je de diversiteit van karakters, culturen, leeftijden, scholing en expertises? Of lijken jullie allemaal een beetje op elkaar? In een wat meer homogene omgeving zal je merken dat je niet zo snel wordt uitgedaagd om jezelf en je omgeving te verbeteren of veranderen als in een meer heterogene omgeving. Dit doordat er een grotere kans is dat er veel ter discussie wordt gesteld. Als je weleens een brainstorm hebt bijgewoond met een diversiteit aan mensen, dan weet je dat er een enorme kracht schuilt in die diversiteit. Mits je het goed regisseert natuurlijk.

De kracht van diversiteit
Maar wat is dat dan, die kracht van diversiteit? Allereerst zorgt een diversiteit aan mensen voor een creatieve boost. Simpelweg omdat een diversiteit aan mensen tot verschillende invalshoeken leidt. Die verschillende invalshoeken zorgen ervoor dat ideeën en gedachten andere richtingen opstromen dan met gelijkgestemden. Ten tweede worden er makkelijker fouten gemaakt omdat niet iedereen over hetzelfde soort kennis beschikt. En zoals we weten, leiden ook ‘fouten’ soms tot de beste ideeën. Zonder dat mensen daar echt veel moeite voor hoeven te doen. Het is dus een natuurlijke kracht die er gewoon is door de diversiteit.

Diversiteit van wilde koppen
In onze innovatietrajecten passen wij wat we weten over de kracht van diversiteit al jaren toe. Tijdens creatieve sessies zetten wij regelmatig wilde koppen in. Ondertussen hebben wij meer dan 300 wilde koppen in ons netwerk die allemaal hun eigen kracht hebben. De koppen worden geselecteerd aan de hand van de doelstelling van de sessie en daarbij speelt diversiteit een grote rol. Zou jij niet willen weten hoe een CEO van een groot IT-bedrijf, een innovation manager en een event manager nadenken over de lancering van jouw nieuwe product? Of over wat de toegevoegde waarde van jouw organisatie in de kern echt is? Door wilde koppen, die niet gehinderd zijn door te veel kennis en beperkende overtuigingen in jouw werkveld, mee te laten denken, kom je tot een diversiteit aan ideeën.

Het regisseren van diversiteit
We horen vaak dat binnen een team de samenwerking niet goed loopt, omdat teamgenoten anders denken en handelen en niet samen als 1 team werken. Meestal heeft dit niet echt te maken met de verschillen die er zijn, maar met de manier waarop dit niet juist wordt geregisseerd. Zorg er daarom voor dat in elk project een regisseur is er verantwoordelijk voor is dat iedereen het einddoel voor ogen heeft. Iemand die de regie in handen houdt en zorgt dat er niet te veel afgeweken wordt van het plan en er juist samengewerkt wordt. Zonder sterke regie gaan in een divers team de gedachten- en ideeën alle kanten op. En dan is het moeilijk om een sterk eindresultaat te realiseren.

Diversiteit als een zegen
Nu ons eigen team steeds groter wordt, groeit ook de diversiteit binnen onze organisatie. Dit is een goede ontwikkeling, want samen weten we meer en komen we tot betere ideeën en invalshoeken, ook voor onze klanten. Wel zijn wij ook heel bewust bezig met gezamenlijk strategie bepalen, daar gaan we binnenkort weer aan de slag. Zo zorgen we dat al onze diverse neuzen dezelfde kant op staan.

Gebruik ook de kracht van diversiteit binnen jouw organisatie en vraag regelmatig aan ‘buitenstaanders’ om hun kijk op vragen waar jullie mee spelen. Zo kom je tot echte innovatie en gebruik je de kracht van de mensen binnen jouw organisatie. Als je meer wilt weten over het regisseren van deze diversiteit aan mensen? Laat het ons weten. Wij vertellen je maar al te graag hoe je de diversiteit in jouw organisatie kan regisseren zodat het een innovatieve kracht wordt.