Er was nog iets…

Je hebt een fantastische opdracht binnengehaald, een meerjarencontract voor een belangrijke opdrachtgever waar je organisatie nog jarenlang haar meerwaarde voor kan aantonen. Je kan niet wachten om aan de slag te gaan, maar wacht even… er was nog iets met een contractuele verplichting om aan innovatie te doen.

Productie vs. innovatie

Hè getver, wat moeten we daar nu mee?! Natuurlijk snap je dat je organisatie continu moet blijven vernieuwen, maar je focus ligt vooral bij productie. Je wilt wel graag te boek staan als innovatieve en vooruitstrevende organisatie. Innovatie heeft altijd een positieve associatie, een mooie bijklank. Maar tegelijkertijd blijft het ook wat vaags houden voor je bedrijf, want er moet gewoon geproduceerd worden! Het gaat om resultaat en niet om vage ideeën. En wat ook meespeelt: je weet dat 90% van de productinnovaties faalt, en dat 90% van de start-ups hun return on investment niet halen.

Belofte aan de klant

Dus wat te doen met die innovatieverplichting? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor innovatie binnen je organisatie? Deze vragen zijn de eerste stap in het naleven van je innovatiebelofte aan je opdrachtgevers. Het is de enige manier om innovatie echt te borgen binnen je organisatie en het niet bij vage ideeën te laten. Als er iemand eindverantwoordelijk is, dan gaat die persoon zich hard maken voor een goede strategie, het juiste proces en de juiste mensen op de juiste plaats. En kun je ook op de juiste manier én op het juiste moment naar je klant terugkoppelen.

Geen ivoren toren

Een aparte afdeling in het leven roepen die zich speciaal op innovatie richt? Van die creatieve jongens en meiden bij elkaar zetten in een ivoren toren die het wel even gaan bedenken? Dat werkt dus niet. In alle lagen van je organisatie leven goede ideeën. Maak gebruik van die kracht. Er komt pas acceptatie vanuit het gehele bedrijf als je mensen uit diverse lagen en niveaus betrekt.

Goede start van innovatiehoofdstuk

Wij geloven in de volgende aanpak:

  1. Stel een innovatiestrategie op die aansluit op je bedrijfsstrategie.
  2. Ga van strategie naar structuur en proces – dit kun je mooi in een zogenaamd ‘innovation playbook’ vatten.
  3. Regisseurs van vernieuwing 3. Stel een Innovation Board samen – alleen leden met beslissingsbevoegdheid.
  4. Zet een communicatiestrategie neer om de bewustwording van de gehele organisatie aan te wakkeren, en levend te houden.
  5. Maak dan pas de stap naar welke domeinen je wilt ontwikkelen en welke tools je wilt inzetten om ideeën te genereren, reviewen en selecteren.

We doen even een brainstorm

Vaak starten organisaties direct met een brainstormsessie zonder bovenstaande fundament van de stappen goed te hebben doorlopen. Daarmee blijft het een eenmalige actie. Je zit dan meteen in de ‘design’ fase, een van de stappen in de uitvoering en hebt dan al een heel stuk overgeslagen. Daarmee houd je je innovatiehoofdstuk niet in stand.

Innovation implementation model

Gebruik je daarentegen bovenstaand model, ook in je terugkoppeling naar je opdrachtgevers en andere belanghebbenden, en ze zullen het volste vertrouwen hebben in de goede afloop van je innovatie hoofdstuk!

Nieuwsgierig geworden? Behoefte aan begeleiding? Neem contact met ons op of volg eerst een van onze gratis masterclasses.