Lein Labruyère (voorzitter Zestor en vice-voorzitter RvB bij INHOLLAND) deed de kickof waarna Steven Kop van Creatieve Koppen een presentatie gaf over: ‘Een nieuwe manier van werken door creativiteit en innovatie’ mocht geven.

Na mijn presentatie volgde:

  • Presentatie: ‘Het nieuwe werken binnen Rabobank; effecten op werkbeleving onderzocht’ Willemien de Groot (Arbeids- en organisatieadviseur van de Arbodienst Rabobank Groep)
  • Presentatie: ‘Dagelijkse gang van zaken voor een hogeschool docent’ Theo Zweers (Hogeschooldocent Marketingcommunicatie binnen de Academie ICT en Media van de Haagse Hogeschool)

Tot slot was er een plenaire discussie op basis van 4 stellingen. Hierbij stond centraal hoe binnen het HBO onderwijs de werkdruk beleving van de docenten opgelost kan worden.

Samenvattend beleven veel docenten een hoge werkdruk. Dit komt vooral voor aan het einde van een bepaald blok/periode. Hier moeten veel examens afgenomen worden en moet worden voorbereid voor het volgende blok. Mensen uit het onderwijs werken wat mij betreft veel met het hart. Dit is natuurlijk goed, maar heeft vaak als valkuil dat alle beschikbare tijd gestoken wordt in het doceren van studenten. Wanneer dan de druk van het ‘echte’ werk toeneemt dan is minder tijd over voor de andere activiteiten.

Boeiend in de discussie is dat er ook een grote groep docenten is die geen werkdruk voelen. Het is dan gelijk de vraag waar dan de werkdruk vandaan komt. Is dit de schuld van het management of toch het gebrek aan professionaliteit of zelfsturing van de docenten? Het feit is dat beide partijen naar elkaar wijzen. Als je het mij zou vragen zal zowel het management als de docenten de hand in eigen boezem moeten steken. Management moet er voor zorgen dat docenten zoe goed mogelijk gefaciliteerd moeten worden en ruimte krijgen om het werk goed uit te voeren. De docenten moeten kritischer met hun tijd om gaan en vooral slimmer gaan werken. Ik stond er van te kijken hoe weinig docenten zelf training volgen. Is dit het aard van het beestje?

Conclusie: Bij werkdrukbeleving gaat het om het gevoel dat meer activiteiten te doen zijn dan dat daar tijd voor is. Ik adviseer HBO docenten om twee dingen te doen de juiste dingen doen en dan deze dingen juist te doen. Dus eerst bepalen wat je geacht wordt om te doen en pas dan te kijken hoe je jouw activiteiten zo slim mogelijk kan doen.

Referentie vanuit Zestor over de presentatie van Creatieve Koppen:

Op de discussiebijeenkomst over Het nieuwe werken en de werkdruk in het HBO van 17 juni 2010 georganiseerd door Zestor, was Steven Kop uitgenodigd als gastspreker om iets te vertellen over het nieuwe werken. Via internet was ik met hem in contact gekomen en hij wilde graag over dit thema komen vertellen. Dit heeft hij, ondersteund door een mooie digitale presentatie, enthousiast gedaan, inspelend op de vragen en reacties uit het publiek. Hij heeft het ontstaan van het nieuwe werken uiteengezet en de mogelijkheden ervan in de huidige tijd. Tevens heeft hij een positieve bijdrage geleverd aan de aansluitend geplande discussie met het HBO werkveld.