De doelstelling was om 5 voormalig TED sprekers te activeren hun idee te realiseren middels resources van Sanoma Uitgevers. Na een gesproken woord van Jim Stolze, Ilse Kerling; projectleider van IDW en Steven Kop, gingen de brainstormsessies onder leiding van Creatieve Koppen van start. 

Creatieve Koppen levert goede ideeën. Door de aanwezigen willek(l)eurig in groepen te verdelen om zo verschillende expertises op een bijzondere manier bij elkaar te brengen en op een juiste manier te faciliteren ontstaan briljante ideeën. Door patronen te doorbreken leggen mensen nieuwe verbindingen aan en worden ze creatief.

Wat zijn de uitkomsten? Hier een kleine greep uit de resultaten:

Peter Westerveld: Heeft een methode ontwikkeld waarmee hij van verwoestijnde gebieden weer groen, vruchtbaar land kan maken waar mens en dier een goed leven hebben: contour-trenching.

  • bij aankoop van een schep koop je materiaal wat Peter Westerveld in zijn project nodig heeft

Leanne Bogers: Is een project gestart om Burundi weer onder de aandacht te brengen, o.a. voor toerisme.

  • Peking Express en Wie is de mol in Burundi
  • Marketing van kunst en producten uit Burundi zodat mensen weten dat Burundi de oorsprong is van veel mooie producten

Jorne Langelaan: Zijn ecoliner idee – schepen voorzien van windzeilen – bedoeld om in de reguliere vrachtvaart brandstofbesparing te realiseren en luchtvervuiling sterk te reduceren.

  • Start een crowdfunding actie in het blad Zeilen
  • Besef dat de schippers een vraag moeten creëren vanuit consumenten die druk leggen op producenten.

The Winddrinker: Heeft een innovatief project ontwikkeld om met een zelfbouw windmolen van brak water weer zuiver drinkwater te maken. Het project stelt lokale ondernemers in staat om zelf het water te distribueren en te vercommercialiseren.

  • Veel deelnemers kwamen tot inzicht dat zij ook vanuit hun individu een schat aan relaties, kennis en kunde hebben om bij te dragen aan het project. Deze informatie is dan ook uitgewisseld met het projectteam.

Yahay Abdali: Oprichter TEDx Bagdad. Bedacht een project dat Irak moet helpen om opnieuw het centrum van kennis en optimisme te worden.

  • WorldAid-achtig event opzetten om zo de positieve invloeden van muziek en cultuur centraal stellen en te koppelen aan Bagdad

Ook Creatieve Koppen zal deze ideeën blijven volgen en waar nodig van activerende creativiteit voorzien.

Voor meer foto’s kijk in je deze Flickr fotoset.