Graag delen we 10 tips voor innovatie executie. Als regisseurs van vernieuwing worden we bij veel bedrijven uitgenodigd voor advies en begeleiding van innovatietrajecten. We zijn open over onze lessons learned zodat jij de worsteling makkelijker kunt overwinnen.

Het uiteindelijke doel is om een innovatie succesvol te implementeren binnen de organisatie. Dat betekent dat er voldoende toegevoegde waarde en draagvlak gecreëerd moet worden en dat de innovatie een wezenlijke bijdrage levert aan de strategische doelen van de organisatie. Wanneer innovatie succesvol is afgerond, dan wordt het een onderdeel van de operatie/business. Wij stellen dat een innovatie pas succesvol is, als de eindgebruiker het met een 8 of hoger beoordeelt.

1. Neem niet te veel tijd
Je herkent het wel. Je maakt een analyse van een aantal innovaties die nu actief zijn. Als je ze even opsomt dan kom je erachter dat er een aantal heel vers en nieuw zijn en een aantal al best wel oud zijn. Waarom staan deze oude innovaties nog steeds op de lijst? Geen tijd voor gehad of is het te lastig om te kraken? Als wij vragen om een lijst op te sommen van alle actieve innovaties dan zien wij dat er eigenlijk twee type innovaties opgesomd worden. Innovaties die al wel in de pijplijn zitten om te gaan realiseren en innovaties die nog niet echt gestart zijn. Deze tweede categorie noemen wij de innovatie inbox. De ideeën / problemen zijn er wel, maar we zijn nog niet echt gestart. Op basis van deze inbox bepaal je zelf wanneer je echt hier een innovatieproject van gaat maken met een start en een einddatum. Als je start met een innovatie is de einddatum belangrijk. Zonder einddatum kost een innovatie sowieso meer tijd en geld dan nodig is.

2. Ga niet te snel
Een innovatie begint met een idee of een probleem. In de praktijk starten de meeste bedrijven die net beginnen met innovatie met alleen ideeën. De uitdaging bij deze manier is dat vaak de probleemanalyse, stap 1 in het innovatieproces, overgeslagen wordt. We zijn enthousiast en willen gelijk starten. Het moet immers niet te veel tijd gaan kosten en we moeten ook op de centjes letten. Dus we gaan door met z.s.m. ontwikkelen van het concept. Maar wat vindt de klant er nu echt van? Lossen we echt een probleem op of bestrijden we symptoom? Een duidelijk proces zorgt ervoor dat innovaties niet te snel gaan en daardoor niet te kort door de bocht, en dat de juiste stappen gevolgd worden. Voor de enthousiastelingen een vervelend bericht, maar iedereen begrijpt dat een proces juist de slagingskans vergroot en niet verkleint. En ook het tijd- en kostenaspect verkleint en niet vergroot.

3. Word niet te snel verliefd
Wat gebeurt er als je ergens verliefd of heel erg enthousiast over wordt? Je kan aan niets anders meer denken. Het enige wat je hoofd zegt, is dat dit de beste oplossing is. Het moet wel. Het gevaar hierbij is tunnelvisie. We kunnen alleen nog maar in dezelfde oplossing denken en andere oplossingen zijn totaal niet goed meer. Aan de ene kant wil je dit gevoel hebben, want het geeft je energie en focus. Maar aan de andere kant sta je minder open voor andere input of misschien zelfs wel radicaal andere soorten oplossingen dan je nu voor ogen hebt. In een creatieve sessie (brainstorm) is het altijd zo dat mensen verliefd worden op een idee. Maar dan is het lastig om iemand hier nog vanaf te krijgen. Toch is het doel van een brainstorm niet om verliefd te worden op één oplossing maar zo veel mogelijk verschillende oplossingen te genereren. Houd jezelf in de gaten en houd balans tussen tunnelvisie en de juiste energie om een gekozen oplossing te realiseren.

4. Innoveer op basis van strategische vraagstukken
Herken je dit? Je bent bezig met een heel goed idee voor de organisatie. Anderen om je heen vinden het ook een interessant idee. Maar wanneer je het presenteert aan het management of directie wordt er negatief op gereageerd. Hoe kun je dit voorkomen? Als het goed is, werkt iedere organisatie naar een visie en een missie toe en bestaat er een strategisch plan met een duidelijk budget. De innovatie die jij voorstelt, kan bij goed management alleen doorgang krijgen als dit binnen de visie, missie, strategie en budget past. Dan moet ook nog eens de toehoorder geloven in het probleem en de oplossing. Het kan voorkomen dat we zo enthousiast (en verliefd) zijn op de innovatie dat we onvoldoende voor ogen hebben wat de visie, missie, strategie en budgetten zijn. Start je innovatie daarom ook eens andersom. Wat zijn de strategische vraagstukken die we willen oppakken om onze visie en missie te behalen? Hoogstwaarschijnlijk is hier makkelijker budget voor te vinden.

5. Betrek de eindgebruiker zo snel mogelijk
Wanneer betrek je de eindgebruiker? Pas aan het einde van een innovatie als je de oplossing hebt op zijn probleem. Tadaa! En we hopen dat de eindgebruiker net zo enthousiast is als wij zijn en gretig gebruik gaat maken van de oplossing. We weten allemaal dat dit eerder een sprookje is dan de werkelijkheid. De truc voor succesvolle innovatie is dat de eindgebruiker z.s.m. in het innovatieproces (lees direct) betrokken moet worden om zeker te weten dat het probleem ook daadwerkelijk een probleem is. In het gehele proces moet de betrokkenheid van de eindgebruiker continu zijn. Helaas zien we dit niet vaak zo gebeuren, want de meeste mensen vinden het lastig om feedback te vragen, kwetsbaar te zijn en om continu te communiceren. Waarschijnlijk omdat we denken dat daarmee we het proces vertragen. Waarschijnlijk vertraagt dit het proces ook, maar het verhoogt het slagingspercentage zo veel dat dit het alles waard is.

6. Vind eerst het probleem en dan de oplossing
Iedere innovatie begint met een probleem of een idee. In de praktijk zien we dat er meer innovaties starten met een idee dan met een probleem. Wij durven te stellen dat innovaties die starten met een probleem een hogere kans van slagen hebben. Waarom? Omdat hier echt serieus tijd en aandacht is om het probleem te snappen en echt tijd en aandacht besteed wordt om meerdere oplossingen te bedenken. Als je toch start met een idee, dan moet je afstand durven te nemen van je idee om het echte probleem te achterhalen. Met afstand bedoelen we echt afstand, anders zoek je een soort vraag bij een antwoord. Dit is te makkelijk. Er moet een echt probleem zijn dat je wilt oplossen. Heb je het probleem te pakken dan is het idee een van de tientallen / honderdtallen ideeën om het probleem op te lossen. Zoals je ziet: je moet hier echt de kracht hebben het initiële idee niet te serieus te nemen en ruimte te creëren voor andere oplossingen en zelfs wel een ander probleem waarvoor dit idee geen oplossing is…

7. Betrek de juiste stakeholders
Wie betrek je allemaal om een innovatie tot een succes te krijgen? Beginnen we gewoon en geloven we erin dat als we iets concreets hebben dat iedereen het wel ‘koopt’? Of zijn we vanaf de start al bezig om te zorgen dat het later gekocht gaat worden? De eerste optie klinkt makkelijker dan de tweede. Dat is het ook. Wij geloven erin dat de tweede optie vele malen meer kans van slagen heeft dan de eerste. Soms willen we mensen verrassen en niet te veel laten zien van tevoren. Nog steeds adviseren wij dan optie twee. Door stakeholders die je later nodig hebt te betrekken bij waar je mee bezig bent is essentieel. Je mag dit proces ook wat mysterieuzer houden. Je hoeft nog niet gelijk alles te laten zien. Maar stem wel af. Geef een heads-up over wat het plan is en wat je van iemand nodig hebt later. Dit is het verschil tussen een verrassing en de verrassing regisseren. Succes regisseer je en is niet iets wat op toeval berust.

8. Definieer jouw rol en betrek doelgroepen
Je hebt een juiste probleemdefinitie gemaakt en deze is gevalideerd. We kunnen door naar solution finding. De fase waar we ideeën gaan genereren. Wie verzint de ideeën? Jijzelf? Meestal wel. Meestal zijn de mensen die ‘van innovatie zijn’ degene die de slimme ideeën bedenken. Wij adviseren dat de mensen die van innovatie zijn niet zelf de ideeën hoeven te bedenken en zelfs dat het proces van ideeën bedenken niet uit deze groep komt. Vraag anderen (specialisten, gebruikers, klanten, partners, etc.) om ideeën aan te dragen. Vervolgens is het kernteam van de innovatie verantwoordelijk om heir de beste ideeën uit te halen en oké, oké, ook zelf ideeën aan toe te voegen. Hiermee voorkom je tunnelvisie en zorg je dat jouw rol meer de begeleider (regisseur) is dan dat jij inhoudelijk ook degene bent die de beste oplossing kan verzinnen. Meestal is degene die goede oplossingen verzint niet direct ook degene die de innovatie tot een succes weet te leiden.

9. Maak het tastbaar
Een idee is op zichzelf waardeloos. Een idee met een probleem wordt al meer waardevol. Een probleem met een oplossing is alweer beter. Het beste is een strategisch doel, probleem, oplossing en een tastbaar resultaat. Iets waar je doorheen kunt swipen of een visualisatie of een 3D rendering van de oplossing. Op deze manier kunnen we makkelijker een akkoord krijgen voor resources (geld, tijd, aandacht). Tegenwoordig hoeft een tastbaar voorbeeld echt niet zo veel tijd of geld te kosten. Wel verhoogt dit de kans van slagen enorm.

10. Gebruik een proces, leer en optimaliseer
Zorg dat je een proces en een methodiek gebruikt om innovatieproces telkens hetzelfde uit te voeren en aan te passen als dat echt nodig is. Op deze manier zijn innovaties te managen en gebruikt iedereen dezelfde methode en termen. Een uniforme werkwijze is makkelijker uit te leggen aan anderen en zorgt er ook voor dat bij iedere innovatie die uitgevoerd wordt zo veel mogelijk tijd gestoken kan worden in de inhoud en niet in het proces zelf. Zorg dat iedereen goed getraind is en snapt waarom er een proces gevolgd moet worden. Benoem iemand dit het proces bewaakt en ook aanpassingen doorvoert als bepaalde dingen anders moeten omdat dit beter werkt voor de organisatie.

De laatste tip die we tot slot willen meegeven is: Gebruik een methodiek om innovatie te laten slagen. Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee je innovatie gemakkelijk kunt laten slagen. Het 6 fase model is pragmatisch en resultaatgericht.

Download onze Innovation Toolbox (gratis) en zet direct de 10 tips om nog succesvoller te zijn met innovatie. Doe er je voordeel mee!