De groep creatieve koppen zijn mensen uit verschillende branches en expertises die zich gezamenlijk een avond hebben ingezet voor de Dierenbescherming. In een creatieve sessie hebben de deelnemers nagedacht over het bereiken van donateurs en collectanten. De diversiteit, verschillende denkwijzen en werkvormen zorgde voor een optimale creativiteit. De groep is begeleid en onder druk gezet en uit hun comfortzone gehaald door het bedrijf Creatieve Koppen. Op deze manier is het leuk om je in te zetten voor een goed doel en zorgt het voor grote resultaten.

Marieke van Dijk, Landelijk collectecoördinator Dierenbescherming: Een ontzettend inspirerende avond, waarbij met enorme energie en in rap tempo veel ideeën over tafel vlogen. Kortom, een briljante avond waar de vonken vanaf spatten. Het zou fantastisch zijn als in ieder geval één van die briljante vonkjes werkelijkheid zou kunnen worden, in wat voor vorm dan ook.

Steven Kop, Directeur Creatieve Koppen: Het is fascinerend om te zien dat een groep met diverse mensen in korte tijd zo veel voor een goed doel kunnen betekenen. Hoe vaak wij dit ook doen, het bijzondere resultaat blijft ons verbazen.

CRAAK sessie
iedere 2 maanden De avond is een terugkerend event, dat het CRAAK event wordt genoemd, omdat er tijdens deze avond verschillende cases worden gekraakt. Elke twee maanden krijgt een goed doel een steuntje in de rug. Dit concept is opgezet vanuit Creatieve Koppen die 10% van hun tijd besteed aan goede doelen.

Neem contact op met: Voor nadere informatie en een interviewafspraak kunt u contact opnemen met: Steven Kop, Creatieve Koppen, 06 112 13 567