Arjan Erkel (1970) is in Dagestan werkzaam voor Artsen zonder Grenzen als hij op 12 augustus 2002 wordt ontvoerd. Vier gewapende mannen dwingen zijn auto tot stoppen, hij wordt mishandeld en vervolgens meegenomen. Twintig maanden duurt zijn gijzeling, totdat hij op 11 april 2004 wordt vrijgelaten. Sindsdien houdt Arjan Erkel zich bezig met het inspireren van organisaties rondom alle vormen van ontgijzelen.

Creatieve Koppen levert briljante ideeën. Zij faciliteren creativiteit en innovatie op unieke wijze. Creatieve Koppen selecteert namelijk experts uit verschillende branches, faciliteert hun creatieve proces en zorgt ervoor dat briljante vernieuwing gerealiseerd wordt. Zij geloven dat verandering binnen korte tijd te realiseren is. Hoe meer ruimte je mensen geeft, hoe meer ruimte mensen nemen.

Organisaties willen steeds vaker hun mensen, naast inspireren, ook activeren. Dit wil zeggen dat ze daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen wat hen tijdens een training of workshop wordt meegegeven.

Arjan Erkel en Creatieve Koppen zijn een samenwerking aangegaan om op een bijzondere manier aan deze vraag te voldoen. Dit houdt in dat management en medewerkers na het volgen van een inspirerende en creatieve workshop: ontdekken waardoor ze gegijzeld zijn, begrijpen hoe ze kunnen ontgijzelen en dit alles kunnen toepassen in de praktijk.

Noot voor redacties:
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:
Arjan Erkel
[email protected]
www.arjanerkel.nl

Steven Kop – Creatieve Koppen
[email protected]
www.creatievekoppen.nl
Mob: 06 112 13 567