Stichting CliniClowns Nederland heeft tot doel het bieden van afleiding en plezier aan zieke en gehandicapte kinderen om zodoende een bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven, alsmede alles wat daarmee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. En dat in de ruimste zin van het woord.

Creatieve Koppen heeft bij de start van de onderneming uitgesproken zich voor een aantal goede doelen hard te maken. Creatieve Koppen staat volledig achter de doelstelling van CliniClowns. Wij kunnen de meeste toegevoegde waarde realiseren door onze onze passie en expertise in te zetten i.p.v. het doneren van geld. Op deze manier werkt de toegevoegde waarde van Creatieve Koppen als vliegwiel voor de CliniClowns.

Het Creatieve Koppen traject wordt op twee manieren aangepakt. Allereerst als een fysieke Creatieve Koppen sessie in Amersfoort waarvoor 10 creatieve koppen met verschillende expertisegebieden uit verschillende branches geselecteerd zijn. De tweede manier is op virtuele wijze. Alle andere creatieve koppen uit ons netwerk zullen hun invulling ter aanvulling van de fysieke bijeenkomst vooraf opleveren.

Wij maken ons op voor een geweldig resultaat! Wenst u meer informatie te ontvangen over deze case dan kunt u zich wenden tot Steven Kop (06-11213567).