Nieuwe en eigenzinnige onderneming levert briljante ideeën in zeer korte tijd met creatieve koppen uit verschillende branches

Uit onderzoek blijkt dat mensen in het westen vooral hun linker hersenhelft hebben ontwikkeld. De linker hersenhelft is voornamelijk verantwoordelijk voor spraak, taal, logica, rekenen, ratio en analyse. Dit soort activiteiten zijn concreet, goed meetbaar en dus gemakkelijk inzichtelijk te maken. Dit in tegenstelling tot de activiteiten die aangestuurd worden door de rechter hersenhelft, zoals: ritme, beelden, muziek, kleuren, intuïtie, dromen en verbanden. Deze activiteiten zijn minder concreet, lastig meetbaar en dus moeilijker inzichtelijk te maken. Wel is iedereen ervan overtuigd dat deze activiteiten essentieel zijn.

Het is niet verwonderlijk dat ook bij organisaties vaak gedacht en gehandeld wordt vanuit een dominerende linker hersenhelft. Dit is nu eenmaal goed getraind. Het prikkelen van de rechter hersenhelft is echter noodzakelijk om aan de uitdaging van de 21e eeuw te voldoen: uniek en authentiek zijn. De doelstelling van Creatieve Koppen is om creativiteit en innovatie binnen organisaties meer aandacht te geven.

Kortom, Creatieve Koppen faciliteert creativiteit en innovatie. Of het nu gaat om een nieuwe manier van werken, het inzetten van sociale media, het bedenken van een nieuw product of een verfrissende marketingstrategie: zij staan garant voor een goed resultaat in korte tijd, binnen het budget en met het gebruik van externe én interne creatieve koppen.

Creatieve Koppen wil aan dezelfde kant staan als de opdrachtgever, daarom leveren zij onder de belofte: no cure no pay!

Ook is Creatieve Koppen maatschappelijk betrokken. Eén op de tien projecten wordt uitgevoerd voor goede doelen. Creatieve Koppen doneert daarbij geen geld, maar tijd.

Bekijk hier de prikkelende animatie die door middel van taal (linker hersenhelft) en visuals (rechter hersenhelft) de toegevoegde waarde van Creatieve Koppen overbrengt: www.creatievekoppen.nl