Deze cijfers laten zien dat kinderen al op jonge leeftijd te maken krijgen met multimediale middelen. De ene ouder vindt dit de normaalste zaak van de wereld en de andere vindt dat dit erg slecht is voor het kind, maar is dit nou slecht of goed voor de creativiteit bij deze jonge kinderen? Welk kind wordt nog voldoende geprikkeld en kan bijvoorbeeld van een takje een straaljager maken.

Op dit vlak heeft de Katholieke Hogeschool Leuven een onderzoek uitgevoerd. De onderzoekers zijn nagegaan hoe ze de mediawijsheid kunt stimuleren bij een kind van 3 tot 5 jaar aan de hand van multimediale middellen. Er werd gekeken naar verschillende competenties zoals: welbevinden, de betrokkenheid en de creativiteit. Er kwam naar voren dat de kinderen gemiddeld een grotere betrokkenheid en taalkennis beheersen als ze gebruik maken van multimediale middelen. Wat vooral opvallend is dat de creativiteit toeneemt bij kinderen die de wereld ontdekken aan de hand van audiovisueel materiaal. Multimediale middelen zijn dus een krachtig middel om te gebruiken.

Onderzoekster Greet Decin geeft aan dat de kinderen met een bepaald gedragsstoornis zich meer betrokken voelen als ze audiovisueel materiaal gebruiken. Er is dus een bepaalde wisselwerking tussen multimedia en het jonge kind.

Voor de creativiteit is het dus zo gek nog niet om je kind regelmatig achter de tablet te zetten. Vooral op school kunnen jonge kinderen hun creativiteit stimuleren door verschillende multimedia materialen te gebruiken.