Om even terug te komen op dat wiel: “The guy who invented the wheel is an idiot. The guy who invented the other three, he was a genius.” – Cid Caesar.

Even voorstellen
Voordat ik uitleg waar ik nu precies heen wil met dat wiel, zal ik me eerst voorstellen. Ik ben Marieke Kooijmans, ik ben 21 jaar en ik volg de Master of Arts & Art Management opleiding aan de HKU. Het is tijd om af te studeren, en het onderwerp van mijn scriptie is gekozen. Ik heb hiermee een kans gekregen om iets nieuws te ontwikkelen binnen een gebied waar ik al vrij lang in geïnteresseerd ben: conceptontwikkeling en het managen van creativiteit, in dit geval brainstormsessies.

Terug naar het wiel
Welnu, dat creativiteit toegevoegde waarde heeft weten we. Mijn punt is dat het bedenken van fantastische ideeën an sich niet genoeg is. Diezelfde ideeën moeten ook worden erkend, geselecteerd, gepresenteerd en omgezet worden in een concept wat het allemaal heeft: de vier wielen in plaats van één. Mijn standpunt is dat dit selectieproces, ofwel de convergentiefase in het creatieve proces, minstens zo belangrijk is als het bedenken van ideeën zelf. Uit onderzoek blijkt echter dat groepen veel moeilijkheden ervaren bij het switchen van divergeren (ideeën bedenken) naar convergeren (het selecteren van ideeën), en mijn persoonlijke ervaring leert dat aan het convergeren vaak veel minder aandacht wordt besteed. Dit terwijl in deze fase de vier wielen juist bij elkaar gebracht kunnen worden.

En nu?
Mijn onderzoek is gestart en iedere maand zal ik jullie op de hoogte houden van mijn bevindingen. Ik wil uiteindelijk een techniek of handleiding ontwikkelen om meer uit de convergentiefase te halen om zo uiteindelijk betere concepten te kunnen ontwikkelen. Creatieve Koppen is hierbij mijn ‘partner in crime’, en opent voor mij de deur naar de praktijk waar ik ook een mogelijkheid heb om mijn bevindingen te testen.

Op naar een goede samenwerking en creatief eindresultaat (met vier wielen natuurlijk).

Groeten,
Marieke Kooijmans