Ook muurbloempjes hebben goede ideeën en weten vanuit hun perspectief iets over het onderwerp in de discussie. Tijdens onze groepssessies drukken we discussie altijd de kop in. Het gaat immers om ideeën genereren en elkaars ideeën laten samensmelten. Niet om wie het beste z’n stem kan verheffen of het meest overtuigd is van zijn/haar idee.

Sla daarom de volgende keer tijdens een discussie, waarbij de ‘usual suspects’ elkaar weer proberen te overtuigen, met je hand op tafel en roep dat het genoeg is. Stap over op een andere werkvorm, splits op in tweetallen, werk ideeën in deze tweetallen uit en deel de resultaten in de groep. Er kan dan altijd nog gediscussieerd worden, maar dan ten minste met de input van alle deelnemers aan het gesprek.