“Een kind van 6 kijkt op tegen een kind van 12 dat kan tekenen. Een kind van 12 kijkt op tegen een volwassene. Een volwassene kijkt op tegen een kind van 12 dat kan tekenen.”

1. Verhelderen van je gedachten tijdens het tekenen
Door te tekenen kun je je eigen gedachten verhelderen. Je tekent wat je denkt en ziet wat je tekent. Dat neem je mee in wat je denkt. Daarmee versterk je je denkproces. Hierdoor help je jezelf om onduidelijke zaken helder te krijgen. Daarnaast ziet je publiek wat je tekent en kan daar direct op reageren. Deze wisselwerking zorgt voor een sessie met een open karakter waar je samen met je publiek tot een hoger niveau komt. Stel deze situatie voor als je een presentatie geeft. Dus gebruik niet een standaard Powerpoint presentatie, maar teken je presentatie live voor je publiek.

2. Een optimale vertaling van je gedachte naar beelden
Wanneer mensen een idee hebben is dit vaak in de vorm van een beeld in het hoofd. Het is lastig om precies deze visuele gedachten in woorden te vertalen. Toch wordt dit in de praktijk vaak gedaan met alle risico’s van dien. Met de vertaalslag van beeld naar tekst gaat jammer genoeg veel informatie verloren. Door te tekenen zet je de beelden uit je gedachten direct om in beelden om papier of een whiteboard. Zodoende is de overdracht van je gedachte naar je publiek het meest efficiënt met zo min mogelijk ruis.

3. Betrek meerdere zintuigen van je publiek
Bij het overbrengen van je verhaal op je publiek moet je proberen zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen. Hoe meer zintuigen je prikkelt, hoe hoger de kans dat je verhaal duidelijk over komt bij het publiek. Door te praten, gebruik te maken van tekst en van beeld prikkel je al drie zintuigen. Daarbij is het gezegde niet voor niets “beelden zeggen meer dan 1.000 woorden”.

Wil je wel, maar denk je dat je niet kan tekenen?
Eén ding is zeker, ik ben geen geboren tekenaar! Wat ik wel weet, is dat het niet gaat om de kwaliteit van je tekenkunsten. De meest eenvoudige strepen, rondjes en schema’s zijn al voldoende. Omdat je uitleg geeft tijdens het tekenen, hoeft je tekening niet zelf verklarend te zijn. Doe eens gek en ga in je eerstvolgende sessie aan de slag met pen en papier of stap over op het gebruik van een whiteboard. Het werkt verhelderend, zowel voor jezelf als je publiek!
Het is wel aan te raden om je tekeningen achteraf te wissen. Zonder tekst kunnen je tekeningen verkeerd begrepen worden. Het gaat juist om de combinatie van beeld en je uitleg.