Laten we even terugspoelen: in februari schreef ik mijn eerste blog voor Creatieve Koppen, mijn sparringspartner en officiële externe partij in mijn afstudeertraject van de Master of Art and Art Management aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. In die periode begon ik met mijn onderzoek naar het selectieproces van groepen in creatieve sessies. Het scenario wat ik voor ogen had, was dat groepen worden overvallen door het grote aantal ideeën dat vaak gegenereerd wordt (denk: vier muren vol met post-its), en daardoor geen goede selectie kunnen maken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het geselecteerde idee, en daarmee de kans op implementatie.

Buy Low, Sell High
Tijdens mijn onderzoek heb ik zowel op academisch als op praktisch vlak enorm veel inzicht gekregen in het creatieve proces in groepen, en met name idee selectie. Ik heb daarnaast gesproken met verschillende mensen die dagelijks betrokken zijn in een dergelijk proces. Deze interviews waren verspreid over Nederland, België (Antwerpen) en Engeland (Cambridge en Londen). Tezamen heeft al deze informatie geleid tot een uitgebreid onderzoeksrapport, waarin vanuit het perspectief van een manager gekeken wordt naar de invloedsfactoren op het creatieve (selectie)proces. Mijn scriptie is getiteld: ‘Buy Low, Sell High: a research report on managing idea selection effectiveness in groups’. Buy low, sell high verwijst naar de vaardigheid om ideeën te selecteren op basis van hun potentie, wat indirect hun waarde en implementatiekracht vergroot. Het onderzoeksrapport wordt vergezeld door een praktische vertaling in A5 formaat, die een manager stap voor stap door het structureren en leiden van een effectief idee selectieproces heenleidt. Deze praktische vertaling is het PAS-model, en deze wil ik graag met jullie delen.

Wat nu?
Bij deze wil ik Creatieve Koppen nogmaals hartelijk bedanken voor de goede gesprekken en praktijkgerelateerde input die mijn afstudeerproduct de praktische vertaalslag biedt die het waardevol maakt voor creatieve managers wereldwijd. Helaas is het niet meer gelukt om het model te testen, maar ik ben er zeker van dat het alsnog één stap in de goede richting is van een effectiever creatief proces. Daarnaast; wat niet is, kan nog komen.

Mijn huidige bezigheid is, naast het genieten van mijn afstuderen, het verspreiden van mijn onderzoek en het delen van wat ik heb geleerd tijdens de afgelopen periode. Download daarom hier het PAS-model, en neem gerust contact met me op voor vragen of opmerkingen!

Download het PAS model

Vriendelijke groet,

Marieke Kooijmans
E: [email protected]