Wanneer u in een discussie kiest voor ‘gelijk’ dan wil dat automatisch zeggen dat de ander moet verliezen. Dat is niet precies wat we altijd willen, maar wel wat er vaak gebeurt. Toch willen we met elkaar een resultaat behalen. Dus het enige wat daarom overblijft is het elkaar overtuigen van ons gelijk. Prima natuurlijk, wanneer dit op basis van pure feiten gebeurt. Maar de meeste discussies dragen variabelen met zich mee die zo te beïnvloeden zijn dat het gelijk aan beide kanten gevonden kan worden. Nogmaals, kiest u dan voor ‘gelijk’ of voor ‘geluk’?

Geluk is niet een woord dat zakelijk veel gebruikt wordt.. Vervang daarom geluk eens door succes. Gaat u liever voor ‘gelijk’ of voor ‘succes’? Natuurlijk denkt menig lezer dat dit vast wel te combineren is. Ik daag u uit om deze week eens op te letten in welke situaties u kiest voor ‘gelijk’ en welke voor ‘succes’. Als wij met elkaar een resultaat willen boeken is het belangrijk om af en toe het belang van ‘succes’ boven ‘gelijk’ te zetten. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dit komt doordat men vaak status verleend aan het gelijk hebben of krijgen. Feitelijk verkrijgen we dan status door anderen vaak te laten verliezen… Oei, dat voelt (mag ik hopen) toch niet goed. Iedereen weet immers dat als je een relatie goed wilt houden iedereen zo zijn gelijk en daarmee succes of geluk behaald.

De regisseurs van Creatieve Koppen begeleiden creatieve processen van bedrijven. Daarbij zien we vaak dat de keuze voor ‘gelijk of succes’ een lastige afweging is. Stel u eens voor dat in een brainstorm een aantal goede ideeën worden bedacht. Het idee dat u heeft bedacht (al dan niet samen met anderen) heeft een hogere emotionele waarde dan een idee van iemand anders. Bij de selectie welk idee het eerst opgepakt gaat worden is de discussie vaak gericht op persoonlijk succes (“mijn idee eerst”) en niet op het algemeen succes (het beste idee). De groepen die hun eigen belang ondergeschikt maken aan het algemene belang maken wat ons betreft altijd de beste keuzes. Dit staat los van de inhoud, want de beste keuze is in dit geval de keuze waarbij de kans het grootste is dat het team erachter staat en er alles aan gaat doen om het een succes te maken. Dit draagt bij aan ieders geluk. Geluk heeft daarmee altijd gelijk.