Werkelijk iedereen springt op het onderwerp en noemt zichzelf al snel een expert. Het doel van dit artikel is om d.m.v. een vergelijking aan te geven wat de functie van Het nieuwe werken is. Aan het einde van dit artikel durf ik zelfs een definitie van Het nieuwe werken te presenteren. De gekozen vergelijking met Het nieuwe werken is ‘Moderne kunst’.

Laten we beginnen met de volgende vraag: “Wat is moderne kunst?”. Deze vraag wordt meestal gesteld door mensen die moderne kunt willen herkennen en afbakenen. Je kunt zeggen dat degene die deze vraag stelt nieuw is in het onderwerp. De vraag “Wat is Het nieuwe werken” is precies dezelfde vraag alleen het onderwerp is anders… Vandaar deze metafoor.

Definitie Moderne kunst

algemeen gebruikt wordt voor de avant-gardistische artistieke uitingen vanaf het begin van de 20e eeuw tot ongeveer de jaren `60. Belangrijke stromingen binnen de moderne kunst waren Kubisme, Futurisme, Dada en Surrealisme. De kunst die sinds de jaren `60 gemaakt wordt, wordt meestal aangeduid met hedendaagse kunst.

Onderstaande uitspraken zijn van toepassing op zowel Het nieuwe werken als voor Moderne kunst:

clip_image004

  • Het is een hype
  • Als je tien experts vraag wat het is dan krijg je tien verschillende antwoorden
  • Vraag dezelfde tien experts een voorbeeld te geven en je krijgt 10 verschillende resultaten
  • Kent vele verschijningsvormen
  • Vernieuwing staat centraal
  • Prikkelt mensen
  • Door mensen en voor mensen
  • Gebruikt nieuwe technologie/materialen
  • Voor beiden kun je subsidie van de overheid ontvangen
  • Oude wijn in nieuwe zakken

Net als Het nieuwe werken stond Moderne kunst ook voor een vernieuwing. Het verschil is dat het gaat over een ander onderwerp. Vanaf het begin van de 20e eeuw tot ongeveer de jaren `60 werd de nieuwe kunststijl Moderne kunst genoemd. Hierbij staat het woord modern voor vernieuwing. De nieuwe kunst van tegenwoordig wordt geen Moderne kunst meer genoemd, maar Hedendaagse kunst. Zo zal Het nieuwe werken over een tijdje weer ‘het gewone werken’ genoemd worden. Wellicht komt er zelfs weer een nieuwe term voor een volgende fase van vernieuwing in werk.

Af en toe heb ik het idee dat we (iedereen die vertelt over Het nieuwe werken) bezig zijn een steeds grotere vaagheid te creëren rondom de term ‘Het nieuwe werken’. Het is tijd om Het nieuwe werken een plek te gaan geven. Hierbij mijn aanzet: Ik zie Het nieuwe werken als een aanduiding van een nieuwe vorm van werken t.o.v. de gebruikelijke manier van werken, net zoals Moderne kunst een nieuwe vorm van kunst t.o.v. de gebruikelijke kunst van die tijd aangaf.

Hierbij een definitie van Het nieuwe werken gebaseerd op de eerder genoemde definitie van Moderne kunst:

Definitie Het nieuwe werken
’Het nieuwe werken’ is de term die algemeen gebruikt wordt om een stroming aan te duiden van vernieuwing in de manier van werken vanaf het begin van de 21e eeuw tot heden. Belangrijke invalshoeken van deze stroming zijn technologische, fysieke, organisatorische en mentale vernieuwing.

Ik ben zeer benieuwd wat jij vindt van de overeenkomst tussen hedendaagse kunst en Het nieuwe werken. Vind jij ook dat Het nieuwe werken een stroming is en ben jij van mening dat het uiteindelijk ‘gewoon’ weer werken genoemd gaat worden?

Artikel is ook verschenen in de Computable. Lees meer