Vooroordelen en vooral het daaropvolgende aangepaste gedrag zijn daarom ongewenst bij creatieve sessies. Het is van belang dat deelnemers aan een sessie volledig open staan voor elkaar. Dat er zonder vooroordelen wordt samengewerkt en dat elkaars input op inhoudelijke waarde wordt geschat.

Om deze reden laten wij de deelnemers aan onze sessies zich dan ook niet aan elkaar voorstellen. We hebben gemerkt dat dit enerzijds zorgt voor een gezonde spanning tijdens de dag en anderzijds ook voor een open blik naar, en samenwerking met, elkaar. “Is dat dan niet lastig?” vragen mensen wel eens. Nou nee, dat is niet lastig. Het is even wennen, maar leidt tot leuke gesprekken.

Na afloop van de sessie nemen we de tijd om iedereen voor te stellen. We geven een beschrijving van elke deelnemer zonder hem/haar aan te wijzen. De deelnemers mogen raden wie de persoon in kwestie is. De personen worden zelden herkend, terwijl de deelnemers elkaar heel goed hebben leren kennen. De deelnemers hebben leren kennen wie iemand is, niet wat.

Creative Challenge
Afgelopen september heeft Creatieve Koppen tijdens de Creative Challenge met 30 deelnemende koppen de cases van 9 opdrachtgevers gekraakt. De komende weken volgt een serie blogartikelen waarin we onze tips en geleerde lessen met je delen. Vandaag deel 1 over vooroordelen en jezelf voorstellen.