Wij adviseren juist bedrijven meer te richten op het plezier te vergroten. Pas wanneer de pijn twee keer zo graat is als de pijn dan bewegen mensen. Zorg er dus voor dat je het plezier vergroot. Maak het plan nog briljanter, interessanter, ludieker, mooier, etc. Door je te focussen op het plezier krijg je ook meer plezier. Aan de andere kant geldt hetzelfde: Richt je je op de pijn te vermijden dan krijg je meestal ook meer pijn. In ieder geval wordt het plezier aangetast als je je sec richt op de pijn te vermijden.

Voorbeeld:

  • Mag ik 10 Euro van je lenen?
  • Mag ik 10 Euro van je lenen, dan krijg je het morgen terug.
  • Mag ik 10 Euro van je lenen, dan krijg je morgen 20 Euro terug.

In alle drie de voorbeelden is het feitelijke risico van het niet terug krijgen van je 10 Euro hetzelfde. Toch gaan veel mensen mee met optie drie aangezien ze meer mee kunnen verdienen.