Dit is onderzocht in een nieuwe studie van Nederlandse bodem. De onderzoekers hebben verschillende werknemers een creativiteitstest laten doen. Dit hebben ze voor een na de vakantie gedaan. Hieruit is gebleken dat de werknemers na de vakantie beter scoorden, dan voor de vakantie.

Wat is onderzocht?

Tijdens deze studie zijn 46 Nederlandse werknemers die tussen de twee en drie weken op vakantie zijn gegaan getest op hun creativiteit. Dit is aan de hand van de ‘Alternative Uses Task’ gedaan. Deze test is een veelgebruikte test waarbij de deelnemers een object krijgen- bijvoorbeeld een baksteen – en vervolgens wordt gevraagd om in een korte tijd te komen met zo veel mogelijk toepassingen van het object (bijvoorbeeld een bouwmateriaal, een deurstop, een wapen, iets om te gooien door een raam, een presse-papier, enz.)

Een hoger aantal toepassingen levert het bewijs van grotere cognitieve flexibiliteit, terwijl een hoger aantal onconventionele toepassingen (zoals beoordeeld door een panel van drie geblindeerde beoordelaars) zijn het bewijs van grotere originaliteit. Beide worden beschouwd als bestanddelen van de totale creativiteit.

grafiek creativiteit en vakantie

Interessant is dat de werknemers hogere scores toonden voor flexibiliteit na hun vakantie (ze namen de tests voor nieuwe objecten, zodat hun oude ideeën geen voordeel hadden). Ze hadden echter geen verbetering op originaliteit.

Wat doet een vakantie dan met je?

De auteurs hebben verschillende mechanismen naar voren gebracht waardoor de flexibiliteit van de werknemers in hun beroep zou kunnen zijn toegenomen. Eén daarvan is dat de afwezigheid van het werk de korte termijn eisen en spanningen verminderd. Dit soort vermindering heeft eerder aangetoond dat creativiteit bij sommige mensen te verhogen.

Een andere is dat vakanties mensen gewoon gelukkiger maakt en een positieve stemmingen hebben. Er is herhaaldelijk aangetoond dat dit de creativiteit verhoogt.

Ten slotte, vakanties stelt mensen bloot aan verschillende soorten ervaringen en culturen, die kunnen zorgen voor een verhoging van de creativiteit, althans zolang ze op vakantie zijn.

De nieuwe suggestie dat uit deze studie komt, is echter het idee dat deze toename in creativiteit blijft wanneer mensen terug komen van vakantie – in dit geval, voor minstens een week, maar ook langer.

De bottom line.

Hoewel er maar een kleine groep mensen is onderzocht en twee keer dezelfde tests zijn uitgevoerd, is er toch wel een verband te zien dat een vakantie je creatiever maakt. Het is eigenlijk een aanvulling op wat we weten over positieve stemmingen, blootstelling aan andere culturen, en vermindering van stress te maken hebben met het creatiever maken van mensen. Wat uit de test dus wel naar voren is gekomen, is dat je creativiteit ook na je vakantie aanhoudt. Maak daar gebruik van!

Twijfel dus niet en neem lekker een vakantie om je creativiteit en productiviteit aan te wakkeren!