Strategie & Innovatie heisessie WBL

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft als ambitie het meest bewonderde grondstoffen-, energie-en waterketenbedrijf van Nederland te worden door creativiteit, inventiviteit en hoge performance. Om deze ambitie te verwezenlijken is een goed doordachte bedrijfsstrategie waarmee richting wordt gegeven essentieel.

‘We kijken enerzijds terug op een goed voorbereid, professioneel en in goede sfeer begeleid proces en anderzijds vooruit met een resultaat in handen waar we echt mee verder kunnen!’

Geert Tummers, Directeur Sector Team Strategie & Innovatie, Waterschapsbedrijf Limburg

Situatie

WBL is een zusterbedrijf van het Waterschap Limburg en telt ongeveer 200 medewerkers. Kernactiviteit van WBL is het leveren van water op maat, gemaakt van gezuiverd afvalwater. Om richting te kunnen geven aan haar activiteiten heeft WBL dit jaar een sector Strategie en Innovatie opgebouwd die nu aan de lat staat voor het ontwikkelen van de strategie en innovatie activiteiten binnen WBL.

Project

WBL en in het bijzonder de sector Strategie en Innovatie is de bedrijfsstrategie voor de toekomst aan het ontwikkelen. Deze bedrijfsstrategie richt zich op drie hoofdthema’s: Schoon & Ecologisch Gezond water, Vergroten Duurzaamheid en Vergroten Maatschappelijke waarde. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar welke activiteiten WBL ontplooit of gaat ontplooien, maar ook: wat is nou echt onze ambitie, wat zijn onze doelen, hoe kunnen we dit realiseren, wat zijn onze kritische succes factoren en hoe kunnen we monitoren of de dingen die we gaan doen ook daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelen?

Resultaat

Middels een aantal mooie sessies heeft het team kernwaarden, een waardestrategie en BHAG (Big Hairy Audacious Goal) bepaald die richting geven aan de toekomst. Ook heeft het team voor de drie hoofdactiviteiten van WBL heldere doelen, subdoelen en KPI’s ontwikkeld en wordt door goed doordachte Kritische Succes Factoren WBL als organisatie klaargestoomd om de doelen ook te kunnen realiseren.