Dit komt doordat vals spelen en creativiteit iets gemeen hebben, aangezien je bij allebei de regels moet verbreken. Door deze overeenkomst kan het zo zijn dat creativiteit leidt tot oneerlijkheid en oneerlijkheid tot creativiteit.

Uit eerder onderzoek van Gino is uitgewezen dat het aanmoedigen van out-of-the-box denken mensen kan leiden naar meer oneerlijke beslissingen, wanneer ze geconfronteerd worden met een ethisch dilemma.

In vijf verschillende experimenten moesten de deelnemers vals spelen. Dit deden ze door zich zo te gedragen dat zij betere prestaties hadden geleverd bij verschillende taken dan daadwerkelijk het geval was. Ze kregen in het experiment een reeks matrices en moesten deze oplossen aan de hand van verschillende getallen en berekeningen. Ze werden hierna gevraagd of ze op basis van het aantal matrices dat ze hadden kunnen oplossen, een zelfrapportage te maken met welk getal ze de matrices juist hadden gekregen. Met deze opzet konden de deelnemers hun eigen prestaties beïnvloeden. Wat ze niet wisten was dat de onderzoekers in staat waren hun werkelijke prestaties bij te houden. Ze voltooiden daarna meerdere taken om de creativiteit te meten.

In een volgende en vermoedelijk ongerelateerde taak kregen de deelnemers sets van drie woorden gepresenteerd (bv. pijnlijke, schouder, zweet) en werden gevraagd om te komen met een vierde woord (bv. koud) dat was gerelateerd aan elk woord in de set . De taak wordt vaak gebruikt om creatief denken te meten.

Ze zagen dat bijna 59% van de deelnemers had vals gespeeld door de prestaties beter te maken dan dat ze waren. Vals spelen op de matrices leek te worden geassocieerd met een verhoging aan creatief denken – vals spelers bedachten meer oplossingen vanuit de externe associaties dan degenen die niet hadden vals gespeeld.

Latere experimenten in dit onderzoek leverden verder bewijs dat er een verband is tussen oneerlijkheid en creativiteit. Hieruit bleek dat de deelnemers hogere niveaus van creatief denken toonden volgens verschillende maatregelen, nadat ze werd geïnduceerd om vals te spelen op een eerdere taak.

Op basis van deze uitkomsten hebben ze verder onderzocht hoe mensen reageren als oneerlijkheid en creativiteit worden gecombineerd in de vorm van “creatief” vals spelen. De originele uitkomsten suggereren dat mensen valsspelers accepteren wanneer ze vals spelen op een creatieve manier.