KPN heeft de behoefte om inzicht te krijgen in welke kansen er zijn om samen te werken met software ontwikkelaars. Dit is een doelgroep waar KPN geen structurele contacten mee onderhoud via haar traditionele kanalen. We moesten dus op zoek naar een manier om binnen een korte termijn in contact te komen met een representatieve vertegenwoordiging van deze doelgroep.

Er is gekozen om in een tweetal ‘meet-ups’ heel interactief met de ontwikkelaars community in gesprek te gaan. Hiervoor heeft Creatieve Koppen een format ontwikkeld waarbij een slimme combinatie is gemaakt van het enerzijds verkrijgen van antwoorden op concrete vragen en anderzijds ruimte voor ideeën en suggesties uit de community. Beide sessie kenden een goede opkomst en een hoog energieniveau bij de deelnemers. Hierdoor zijn de doelen die we voor ogen hadden meer dan bereikt.

In de sessie is op een positief kritische manier gesproken over hoe de community KPN percipieert en wat men van ons verlangt. Dit heeft ons waardevolle feedback opgeleverd over hoe wij de samenwerking verder vorm moeten geven. Daarnaast zijn er nuttige ideeën gegenereerd over het portfolio aan diensten dat we voor software ontwikkelaars zouden kunnen ontwikkelen.

Creatieve Koppen heeft van de sessie een uitgebreide rapportage gemaakt met daarin de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. Deze rapportage ging vergezeld van een presentatie waarin de resultaten op een beeldende wijze zijn neergezet. Dit heeft ons geholpen om de conclusies helder aan het management binnen KPN te presenteren.

Om deze doelgroep te interesseren in deelname aan een ‘Meet-up’ met een partij als KPN is een hele uitdaging. Creatieve Koppen heeft daarvoor een aansprekend format ontwikkeld en daarmee de community benaderd. De uitvoering van dit format kenmerkte zich door een hoog interactie en energie niveau. Deelnemers gaven aan dat ze zeer verrast waren dat een bedrijf als KPN op deze manier met hun de dialoog aangaat. Hierdoor is er een basis gelegd om in de toekomst makkelijker met ontwikkelaars in gesprek te gaan.

Het team van Creatieve Koppen heeft bewezen dit soort uitdagingen succesvol te kunnen invullen en binnen een kort tijdsbestek uit te voeren. Voor ons is er een basis gelegd om in de toekomst vaker met elkaar dit soort ontmoetingen te organiseren.