Innovatieprojecten kunnen niet zonder een Innovation Sprint Master. Iemand die zorgt dat je organisatie het juiste proces volgt, leiding geeft en zorgt dat het juiste resultaat behaald wordt. Het groeiende aantal innovatieprojecten heeft de Innovation Sprint Master binnen no time getransformeerd tot een gewilde rol. In dit artikel beschrijf ik wat een Innovation Sprint Master precies is, hoe deze te werk gaat en hoe deze te herkennen is.

Innovatieproces

Innovatie begint met een idee of een probleem. Als het probleem of idee belangrijk genoeg is en het past binnen de strategie wordt een innovatieproject gestart. Innovatie is pas succesvol als de eindgebruiker de innovatie met een 8 of hoger waardeert. Daarna kan de innovatie ondergebracht worden bij de business. Innovatie is niet alleen een of meerdere ideeën verzinnen en dan gewoon aan de slag gaan. De praktijk wijst wel uit dat innovaties dan zeer waarschijnlijk veel te lang gaan duren, veel duurder zijn en een hogere kans hebben om tussentijds gestopt te worden. Het tussentijds stoppen van een innovatie is niet het probleem. Wel is het zonde als dit om de verkeerde redenen gebeurt, die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Daarom hanteren wij een simpel en krachtig proces om innovaties te laten slagen:

Note: De eerste drie fases noemen we de ‘fuzzy frontend’.

Innovatiesprints

Een vijfdaagse Sprint is een effectieve aanpak om in een week te werken aan een innovatie binnen je team of organisatie. De gemiddelde duur van een sprint is 5 dagen, uitgevoerd in een doorlooptijd van 2 weken. Het doel is hierbij dat het innovatieteam dedicated bij elkaar zit en de fases: problem finding, solution finding en proof of concept doorloopt. In het proces worden de doelgroep en stakeholders op de hoogte gehouden.

Innovation Sprint Master

Een Innovatie Sprint Master begeleidt het innovatieproces van start (initiatie) tot het einde (resultaat). In een sprint is het belangrijk om alles goed gepland en georganiseerd te hebben. Het doel is om zo min mogelijk afleiding te hebben zodat zo veel mogelijk aandacht uitgaat naar de inhoud en de creativiteit. De Sprint Master bereidt alles voor en zorgt dat het proces zo loopt dat het de juiste resultaten oplevert. De Innovatie Sprint Master is opgeleid door Creatieve Koppen en is de expert in het begeleiden van innovatiesprints.

Een Innovation Sprint Master is:

  • Wel: procesbegeleider, veel ervaring in innovatie, projectleider, facilitator
  • Niet: creatieveling, ideegenerator, business owner, sponsor, risicomanager

Werkwijze van de Innovation Sprint Master

De Innovatie Sprint Master begint altijd met een goede intake van het innovatieproject. Ieder project start met een duidelijk doel. Meestal begint het met een idee of een probleem dat opgelost moet worden. Hoe dan ook, de Sprint Master houdt een goede intake en bepaalt daarna wie de interne en externe stakeholders zijn en wie plaatsnemen in het kernteam. Het kernteam bestaat meestal uit 2 tot 4 personen en wordt minimaal met een persoon gevoed uit de business. Waar mogelijk neemt ook een klant of gebruiker plaats in de innovatiesprint. Op basis van de scope van de sprint (problem finding, solution finding, proof of concept) wordt een goede planning gemaakt en worden mensen ingepland. Een van de belangrijkste zaken in de voorbereiding van een sprint is een goede planning en het organiseren van alle afhankelijkheden in de sprint. Op deze manier kan het sprintteam (kernteam) echt focussen op de inhoud. Iedere dag start en eindigt de Sprint Master met een kick-off en touchdown van de dag en geeft aan hoe ver we zijn in de sprint. Tevens verzorgt de Sprint Master de communicatie naar de betrokkenen.

Hoe herken je een goede Innovation Sprint Master

  • Gestructureerd en planmatig – Kan goede planningen maken en is gestructureerd in de aanpak.
  • Ervaring – veel ervaring in innovatieprojecten en sprints.
  • Communicatief vaardig – kan goed communiceren met het innovatie team en met stakeholders.
  • Flexibel – kan goed met veranderingen omgaan. Ook al plan je alles zo goed mogelijk, zaken veranderen altijd.
  • Resultaatgericht – weet het proces en afhankelijkheden zo te managen dat het eindresultaat sowieso behaald wordt.
  • Energiek – weet mensen enthousiast te maken en de energie goed te managen.
  • Facilitator – kan erg goed brainstorms begeleiden en het besluitvormingsproces begeleiden.
  • Samenwerken – De Sprint Master werkt nooit alleen. Hij/zij weet goed in een korte tijd een team te bouwen en samen een resultaat neer te zetten.

Hoe kom je aan een Innovation Sprint Master?

Iedere organisatie heeft intern Innovation Sprint Masters nodig om ideeën en problemen die binnen de scope van de business strategie vallen zo snel mogelijk te valideren. Daarnaast ook om te besluiten of deze ideeën verder uitgewerkt mogen worden, en of er in geïnvesteerd moet worden. Zorg dat binnen de organisatie een aantal Sprint Masters zijn opgeleid, en vervolgens ook worden begeleid om intern ervaring op te doen. Hiervoor kun je gebruikmaken van Externe Innovation Sprint Masters en tevens intern mensen opleiden.

Tip: combineer het inhuren en opleiden en maak hier een strak programma van.

Bekijk de Innovatie trainingen die Creatieve Koppen levert voor Innovation Managers, Innovation teams en voor Innovation Sprint Masters.