Als je even van een afstand kijkt naar het werk dat uitgevoerd wordt op het gebied van innovatie, dan zie je vanzelf zaken die goed gaan en zaken die je graag anders zou willen doen. Ook de manier van werken voor innovatie heeft veelal verbetering nodig. Wat je er in stopt komt er ook uit.

Op wat voor innovaties ga je je richten? Waar zit de meeste business value? Welke innovaties ga je bewust niet voor? Hoe maak ik het innovatie meetbaar? Hoe ga je innovatie organiseren? Het opzetten en realiseren van innovatie binnen een organisatie is per definitie niet eenvoudig en vereist de nodige structuur. Zonder de juiste structuur, planning en een helder doel voor ogen is een innovatieproject gedoemd te falen. Een innovatiestrategie helpt organisaties met het inzichtelijk maken van de huidige en toekomstige projecten, het vaststellen van innovatie KPI’s en het creëren van continuïteit waardoor je makkelijker blijvend kan innoveren.

Het innovatie framework laat zien hoe je een duurzaam innovatiesysteem binnen jouw organisatie kan implementeren. Dit duurzame innovatiesysteem noemen wij de innovatiemotor. De motor wordt gevoed door ideeën van mensen/business issues en transformeert deze brandstof naar vooruitgang (innovatie projecten) voor organisaties. Het framework is opgebouwd uit overzichtelijke onderdelen, die stuk voor stuk bijdragen aan het creëren van een succesvolle manier van werken. De innovatiestrategie bepaalt hoe de motor gaat draaien, welke doelen gekozen worden, welke innovatie thema’s en projecten daaruit voortvloeien en zorgt voor een heldere de koppeling met de business strategie.

De innovatiemotor wordt gevuld met ideeën, problemen en uitdagingen. Deze worden verkregen door zowel interne als externe stakeholders. Betrek verschillende stakeholders bij het vergaren van deze input: medewerkers, klanten, eindgebruikers etc.

De 5 essentiële onderdelen voor een succesvolle innovatiestrategie:

1. Innovatiestrategie ontwikkelen in 3 stappen:

Nu we weten waar in de innovatiemotor de innovatiestrategie geplaatst is, gaan we kijken hoe deze ontwikkeld wordt. Het ontwikkelen van een innovatiestrategie gaat via de stappen 1) DISCOVERY, 2) DEVELOPMENT en 3) BUILDING PLANS.

Stap 1: Discovery

Om de beste innovatiestrategie te ontwikkelen onderzoeken we zowel de interne als externe zijde van innovatie: een analyse van markt, innovatie trends & ontwikkelingen en een analyse van de huidige strategische plannen, de huidige en gewenste plek van innovatie binnen het bedrijf. Met deze informatie kunnen een set aan modellen (SWOT/scorecards, GAP-analysis, Innovation Maturity etc.) worden gevuld en de eerste conclusies voor de richting van de innovatiestrategie worden getrokken.

Stap Development

In deze stap bouwen we aan het fundament van de innovatiestrategie: wat wordt ons Big Hairy Audacious Goal (BHAG). Wat worden de innovatie thema’s voor komende jaren en wat wordt de strategie per thema. Ook leggen we hier het fundament voor de innovatiemotor: hoe gaan we innovatie zo optimaal mogelijk organiseren?

Building Plans

Als het niet op papier staat, bestaat het niet. In deze stap vertalen we de geformuleerde innovatie thema’s naar concrete innovatiedoelen en KPI’s. Op basis van deze doelen ontwikkelen we een heldere roadmap en bouwen we aan de innovatiemotor van het bedrijf, zodat innovatie een gedegen plek krijgt en iedereen weet wat hij/zij kan verwachten en wat de verantwoordelijkheden en rollen zijn.

Next steps

Na building plans is het van belang om de strategie te lanceren. Dit zorgt ervoor dat de strategie echt als final gezien wordt. Hierna is het van belang om de strategie goed uit te voeren en continu te meten of je in de pas loopt met de doelen en focus die in de strategie is bepaald.

2. Innovatiestrategie in een Sprint (korte doorlooptijd maximaal eindresultaat)

Om te voorkomen dat innovatiestrategie ontwikkeling te veel tijd gaat innemen adviseren wij er een sprint van te maken. Wij hebben een methodiek ontwikkeld om in een doorlooptijd van 2 tot 4 weken een innovatiestrategie te ontwikkelen. Dit betekent dat een klein sprint team opgezet wordt die een aantal dagen met elkaar optrekt om de stappen van de strategie door te lopen. In de stappen halen ze informatie op bij belangrijke stakeholders (voor input en voor het creëren van draagvlak). Dit is de meest efficiënte vorm om te komen tot een goed resultaat in een korte tijd. Andere vormen hebben te veel effect op de kwaliteit van de output. Een goede Innovatiestrategie ontwikkel je niet met het uitvoeren van een strategiesessie met het MT van een paar uur.

3. Wie betrek je in de sprint?

In de sprint zijn een aantal belangrijke rollen. Wie denkt vooraf en tijdens mee over het gewenste resultaat en aan wie wordt het eindresultaat opgeleverd en moet ermee aan de slag? De sprint vraagt toewijding en tijd van de deelnemers die samen het resultaat gaan vormen. Hierbij heeft de sprint master een essentiële rol. Dat is de persoon die het proces en de voortgang managed. Meestal wordt deze bij ons ingehuurd. Deze persoon heeft veel ervaring met dit soort projecten, wat kwaliteit en snelheid oplevert. Tot slot zijn de stakeholders belangrijk. Denk aan de business unit managers en sleutelpersonen binnen deze business units, Innovation board, directie, etc. Welke belangrijke stakeholder betrek je in het proces om de juiste input en focus te krijgen en draagvlak te creëren. Innovatiesucces zit hem namelijk niet alleen in de strategie, maar vooral in de uitvoer en deze rollen en stakeholders gaan invloed hebben op de executie. Betrek ze daarom in de strategievorming.

4. Focus van de strategie op projecten en de manier van werken

Als je de strategie gaat beetpakken betekent dit automatisch dat ambitie een rol gaat spelen. We willen bepaalde zaken gaan realiseren die anders of meer zijn dan hiervoor. Dit betekent niet alleen dat het uitgesproken wordt in de strategie, maar ook dat je jezelf gaat ontwikkelen op een ander domein. Stel je loopt hard iedere week, dat gaat goed. Toch merk je dat je met hardlopen iets te veel focust op je benen en je eigenlijk de ambitie hebt om weer een totale workout te doen. Dan kun je bepalen dat je naast het hardlopen ook gaat zwemmen. Dit betekent wel dat je je manier van sporten moet gaan bepalen om het zwemmen in een wekelijks ritme in je schema te passen. Dus: waar, waarom, met wat, wie en hoe. Hetzelfde geldt voor Innovatie. Bij het ontwikkelen van strategie weet je zeker dat zaken aangescherpt worden en verandert moeten worden om het ambitieniveau te behalen. De huidige inspanningen leveren de huidige resultaten op. De innovatiestrategie moet daarom ook twee soorten output opleveren: “Op welke innovaties (thema’s) gaan wij ons richten?” en “Hoe gaan we onze manier van werken optimaliseren om onze doelen en innovaties succesvol te gaan realiseren”. Zonder aanpassingen in de manier van werken gaat er in de uitvoer van innovatie niet echt wat veranderen.

5. Communiceer het eindresultaat

Het resultaat van de innovatiestrategie is er. Nu begint het echte werk. Het uitvoeren van de innovatiestrategie. Als mensen hebben we nog wel eens de neiging om ons niet echt goed te houden aan voornemens. Daarom is het van belang om goede voornemens goed te communiceren aan mensen om je heen en continu stil te blijven staan hoe het nu gaat en of je er goed aan doet. Hetzelfde geldt voor een goede innovatiestrategie. Het doel is dat er een innovatiestrategie komt waar je echt in gelooft en welke een echt goede ontwikkeling is voor de organisatie. Door dit al op te stellen met de juiste stakeholders, het eindresultaat goed te communiceren en te blijven communiceren over de voorgang, zet je mogelijke interrupties of excuses schaakmat. Het uiteindelijke ritme en de communicatie zorgt voor het vasthouden van de juiste focus en het vasthouden van de stakeholders. Deze heb je zo hard nodig om continu te blijven innoveren en resultaten voor de business te realiseren.

Next steps: Dit waren de 5 belangrijkste tips die we meegeven voor de ontwikkeling van de innovatiestrategie. Uiteraard hebben we er nog veel meer. Wil je meer weten over onze Innovatiestrategie sprint methode laat het ons gerust weten. Neem contact op.