Port of Amsterdam

Albron bedrijfscatering: Innovatie Sprint

In slechts 5 dagen van een probleem naar drie sterke concepten. Dat noemen wij een innovatiesprint. Samen met onze opdrachtgever Albron gingen wij dedicated aan de slag naar een goed resultaat.

Albron

Albron bedrijfscatering bedenkt, bouwt en beheert foodconcepten met een verhaal. Met als basis een groot gevoel voor gastvrijheid, lekker, gezond en duurzaam eten & drinken, aantoonbare betrokkenheid, het vertrouwen in stevige samenwerkingen en de durf om dingen anders te doen. Het onderscheidend vermogen van Albron zit in hun identiteitsversterkende werkwijze.

Situatie

Albron timmert stevig aan de weg. Het heeft een aantal innovatieve concepten op het oog die ontwikkeld en gerealiseerd gaan worden worden. Aan de hand van een Innovatie Sprint is in samenwerking met Creatieve Koppen een disruptief concept voor kleine locaties ontwikkeld.

Note: in verband met geheimhouding kunnen we alleen het proces beschrijven en niet het resultaat.

Resultaat

Albron verwacht in de markt een toenemende concurrentie intensiteit en een dalend aantal opdrachtgevers. Dit doet de vraag rijzen waar de komende jaren de groei voor Albron vandaan moet komen. Middels een Innovatie Sprint hebben we een nieuw disruptief concept voor kleine locaties ontwikkeld. Momenteel wordt dit concept ontwikkeld en op de markt gebracht.

Projectbeschrijving

Vooraf hebben we een strak innovatie sprint team samengesteld. We hebben gekozen voor een team dat bestaat uit twee experts vanuit Albron gecombineerd met twee experts van Creatieve Koppen (waarvan één de Innovation Sprint Master was). Op basis van een duidelijke Sprint briefing hebben we met elkaar research in de markt gedaan. We hebben de probleemsituatie uitgediept met reseach en met interviews met stakeholders en met verschillende eindklanten. Het sterke aan Albron is dat zij volledig open zijn geweest en zelfs een aantal partijen heeft betrokken die in het verleden niet voor Albron hebben gekozen.

In de Innovatie Sprint hebben we een grote brainstorm in de Van Nelle Fabriek uitgevoerd. High potentials intern, klanten, partners, leveranciers en wilde koppen hebben deelgenomen aan de brainstorm om mee te denken voor nieuwe concepten. Uiteindelijk heeft dit ruim 450 ideeën opgeleverd. De dagen hierna hebben we met het Innovation Sprint Team dit teruggebracht naar een top 10 en vervolgens naar een top 3 concepten. Op basis van een aantal visuele designs hebben we de eindpresentatie drie concepten gepresenteerd aan de directie van Albron. Op basis hiervan is een keuze gemaakt voor uitvoer van één of meerdere van deze concepten.

Over Creatieve Koppen

Creatieve Koppen is een innovatiebureau dat gespecialiseerd is in het organiseren en realiseren van innovatie. We leveren consultancy, producten en trainingen.