Facilicom: Innovatie Cultuur creëeren

Ontwikkelen van een gedragen Innovatie Strategie

De facilitair dienstverlener Facilicom is bezig om te transformeren naar nog meer klanten focus. Om dit meer kracht bij te zetten wordt gewerkt aan een innovatie cultuur en strategie gedragen door alle divisies.

Situatie

Facilicom is een van de grotere familiebedrijven die Nederland kent en levert diensten in het facilitaire domein. Een aantal labels die bekend zijn in de markt zijn: Gom (schoonhouden), Trigion (beveiliging), Albron (catering), Incluzio (zorg diensten). Boven deze labels op groep niveau is besloten om Innovatie meer kracht bij te zetten. Creatieve Koppen is gevraagd om hierbij te adviseren en als onderdeel van het traject is gevraagd om een innovatiestrategie neer te zetten.

Project

Om goed een strategie te bepalen zijn afgevaardigden met voldoende mandaat van de verschillende divisies om deel te nemen in een kernteam. In de research fase hebben gekozen om een research Mission uit te voeren met de digitale serious innovation game: Accept Mission. Iedere divisie heeft een eigen mission uitgevoerd om met elkaar een Innovation SWOT te voeden en vervolgens ideeën aan te leveren waar de divisies op zouden moeten innoveren.

Op basis van deze resultaten heeft het kernteam in 2 strategische sessies een strategie weten te vormen waar Facilicom in haar hogen naar toe moet bewegen. Voor deze strategische sessies is gekozen voor fysieke sessies in het hoofdkantoor van Facilicom Schiedam.

Eindresultaat

Iedere Innovation research Mission duurde 6 dagen. Gemiddeld deden 50 tot 100 man mee per divisie. In een doorlooptijd van slechts enkele weken is het resultaat geproduceerd. Uiteindelijk zijn er ruim 2.000 ideeën ingediend.

Deze brede vertegenwoordiging leidde tot een gedragen SWOT per divisie en ook een geconsolideerde SWOT voor Facilicom groep. Op basis van deze divisie SWOTS zijn per divisie de strategische plannen bijgewerkt. Het belangrijkste resultaat dat is geboekt is een report waarbij duidelijk op wat voor manier en waarnaartoe geïnnoveerd moet worden. Dit resultaat is automatisch gedragen omdat dit niet top down is besloten maar dit is bottom up geproduceerd en daarmee gedragen.

De Innovation SWOT resultaten zijn vervolgens verpakt in een strategie canvas. Hiermee wordt duidelijk welke stappen Facilicom gaat zetten voor de komende 3 jaar en waar op groep en op divisie niveau op gericht gaat worden.

Over Creatieve Koppen

Creatieve Koppen is een innovatiebureau dat gespecialiseerd is in het organiseren en realiseren van innovatie. Benieuwd naar onze denkwijze en wie wij nou écht zijn?