Innovatie Sprints voor Intervence jeugdzorg

In opvolging van de eerder uitgevoerde strategie sprint en 2 innovatiesprints hebben we voor Intervence (jeugdzorginstelling) 3 experimenten sprints gefaciliteerd. Met als doel voldoende bewijs te verzamelen en gedragenheid te creëren om over te gaan tot een implementatie(plan). Door te valideren bij de gezinsmanagers of de nieuwe potentiële werkwijzen, formats en instructies verbeterd zijn. Waarmee de beoogde doelen behaald worden zodra ze deze daadwerkelijk implementeren.

“Creatieve Koppen beheerst de kunst om met een helder proces en helpende werkvormen de denkkracht van de deelnemers optimaal te benutten, zodat er snel een goed en gedragen resultaat uit volgt.”

Hans Minderhoud (hoofd beleidsprocessen) , Intervence

Situatie

Intervence is een instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland. Zij begeleiden en ondersteunen gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblematiek. De kerntaak van Intervence bestaat uit 3 pijlers: kinderen te beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd; gezinnen met problemen ondersteunen en te versterken; en de regie te voeren over hulpverlening.

Project

In 2018 hebben wij het managementteam ondersteund met een strategiesprint. Aansluitend hebben we 2 innovatie sprints gefaciliteerd m.b.t. de aangescherpte rol van regie vorming & manier van veiligheidsmeting. Met de innovatie sprints hebben we een eerste validatie gedaan, voor daadwerkelijke implementatie was er een grotere validatie nodig. Die we hebben aangepakt met 3-tal experimenten sprints. Met als doel voldoende bewijs te verzamelen en gedragenheid te creëren om over te gaan tot een implementatieplan. Door te valideren bij de gezinsmanagers en gezinnen of de nieuwe potentiële werkwijzen, formats en instructies verbeterd zijn en de beoogde doelen daadwerkelijk behaald kunnen worden zodra ze deze gaan implementeren.

Resultaat

De uitdaging in de experiment fase is om doelgericht in zo’n kort mogelijke tijd, de noodzakelijke inzichten te krijgen. En binnen enkele weken voldoende bewijs te verzamelen en de oplossing waar nodig aan te passen om echt het probleem op te lossen en beoogde doelen te behalen. Dit hebben we aangepakt met de experiment sprint methodiek. Waarin we de teams hebben geholpen om in korte tijd een zo effectief leerproces neer te zetten, door doelgericht te focussen de essentiële zaken en meetbare resultaten op te halen. Om zo te komen tot de juiste conclusies en plan te maken voor de vervolgstappen. Op basis van de resultaten is bij de eindpresentatie zijn strategische keuzes gemaakt.