Port of Amsterdam

Rijkswaterstaat: Innovatie Masterclass

Voor het Smart Patrol team van Rijkswaterstaat hebben we een interactieve masterclass gegeven. Waarbij we allereerst de theorie vanuit innovatie hebben toegelicht en de deelnemers daarna direct aan de slag zijn gegaan met welke uitdagingen en kansen ze zien om Smart Patrol te verbeteren op innovatievlak. Een mooie ochtend vol goede energie.

‘Van masterclass naar kansen voor morgen’. – Milly Fokkema

Rijkswaterstaat Smart Patrol

Smart Patrol richt zich op een snellere beeld- en oordeelsvorming bij incidenten, het gerichter en risicogericht inzetten van de patrouillevaartuigen, het slimmer en proactief onderhoud van de assets en het voorkomen van gevaarlijke en ongewenste situaties bij de bediening van sluizen en bruggen. Dit doen ze door de inzet van slimme technologie zoals drones, sensoren, big data, internet of things en machine learning.

Situatie

Op de teamdag voor Smart Patrol in december stond de ontwikkelingen voor 2019 centraal. Waarop wij de ochtend voor ruim 20 man een interactieve masterclass hebben gehouden.

Resultaat

In de masterclass hebben we het team meegenomen in hoe creativiteit werkt, hoe innovatie idealiter binnen een organisatie is ingericht en hoe je innovatieprojecten met sprints een snelle start kan geven. Vervolgens hebben we het team gesplitst in groepjes en laten nagaan waarin het Smart Patrol op innovatievlak goed presteert, wat beter kan en welke verbeterpunten per direct opgepakt kunnen worden. Deze resultaten zijn met de directeur gedeeld en worden nu verder uitgewerkt.