Nieuwe business modellen voor de ruimtevaart

In slechts 5 dagen hebben we voor een nieuwe satelliet verschillende businessmodellen en specificaties uitgewerkt voor een opdrachtgever in de ruimtevaart (mogen geen naam noemen). Met de innovatiesprint heeft het team ontzettend veel waardevolle inzichten verkregen en op basis hiervan een roadmap gemaakt om het businessmodel en product verder te ontwikkelen.

Ruimtevaart

Helaas (en begrijpelijk) mogen wij onze opdrachtgever niet noemen. In verband met geheimhouding kunnen we zowel de opdrachtgever als het daadwerkelijke resultaat niet beschrijven. We gaan hier alleen het proces en wat algemene resultaten delen.

Situatie

Het ontwikkelen van deze inventieve producten en diensten kosten vaak vele jaren. Het doel was om het ontwikkelen van een businessmodel op een versnelde manier aan te pakken. Hiervoor hebben ze hulp ingeschakeld van Creatieve Koppen. We hebben samen met een groep wetenschappers en business developers een innovatie sprint doorlopen met als doel 3 verschillende business modellen te ontwikkelen waar de opdrachtgever er dan een van gaat kiezen.

Resultaat

Het sprint team heeft veel waardevolle inzichten verkregen, waarin de meest risicovolle aannames zijn getoetst. Op basis van deze inzichten hebben we businessmodellen en specificaties van het product uitgewerkt en voorgelegd aan verschillende marktpartijen. Vervolgens hebben we een plan/roadmap gemaakt om zowel het businessmodel als het product zelf verder te gaan onderzoeken en te ontwikkelen.

Resultaat

Bij de kick-off met het sprintteam hebben we een concreet plan samengesteld voor de sprint, m.b.v. Sprint Briefing Canvas. Vervolgens hebben we zo veel mogelijk aannames opgeschreven en zijn we nagegaan welke van deze het meest risicovol zijn voor het wel/niet slagen van het nieuwe beoogde product. Op basis hiervan hebben we een plan gemaakt om mensen van verschillende marktpartijen te interviewen. Waarin we ons gefocust hebben om de kern van het probleem goed te achterhalen. Met deze inzichten hebben we de doelgroepen beschreven in persona’s en het probleem van hen in kaart gebracht.

Op basis hiervan hebben we met een groep (bestaande uit interne collega’s & externen) gebrainstormd over mogelijke oplossingen, specificaties, usp’s en marktbenaderingen. De dag erna hebben we met het sprintteam alle ideeën doorgenomen, samengevoegd en geselecteerd tot 3 verschillende productmarktcombinaties. Deze heeft het team vervolgens uitgewerkt in een presentatie en met een interview voorgelegd aan enkele marktpartijen. Op basis van deze inzichten hebben ze de resultaten verder aangescherpt en een plan (roadmap) gemaakt hoe ze komend jaar het businessmodel en product verder willen ontwikkelen. Door funding te realiseren, haalbaarheidsonderzoek en experimenten in samenwerking met marktpartijen.

Over Creatieve Koppen

Creatieve Koppen is een innovatiebureau dat gespecialiseerd is in het organiseren en realiseren van innovatie. We leveren consultancy, producten en trainingen.