Functie prefrontale cortex
De prefrontale cortex is belangrijk bij het nemen van bijvoorbeeld beslissingen. Veel activiteit zorgt voor het rationeel nadenken. Dat is natuurlijk fijn, maar kan de creativiteit wel een beetje in de weg zitten. Bij veel activiteit van de prefrontale cortex wordt er namelijk veel gefilterd. Dit zorgt ervoor dat er binnen een bepaalde context wordt gedacht, wat het moeilijker maakt om iets uit het verband te trekken, oftewel out of the box te denken. En dit is juist heel belangrijk bij creativiteit. Wanneer iets uit zijn verband wordt gehaald, stimuleert dit de creativiteit. Immers wordt er op een andere manier ergens naar kijken. Daarom hebben Amerikaanse neuro-wetenschappers onderzocht wat er zou gebeuren als dit stukje van het brein even uitgeschakeld wordt onder invloed van elektrische impulsen. Zou dit helpen om creatieve ideeën te stimuleren?

Het onderzoek
Om te onderzoeken wat het effect is op de creativiteit kregen de proefpersonen in het experiment, na uitschakeling van dit deel van het brein, allerlei doodgewone voorwerpen voorgeschoteld. Vervolgens werd er gevraagd waar deze voorwerpen voor gebruikt kunnen worden. Al snel bleek dat dit een groot effect heeft op hoe mensen naar de mogelijkheden kijken van het voorwerp. De proefpersonen kwamen niet alleen sneller, maar ook op méér creatieve ideeën dan voorheen. De voorwerpen werden volledig uit het verband gezien. Voorbeelden zoals: ‘Die onderzetter kan ook dienstdoen als prikbord’, of: ‘Met die tuinslang kun je ook in de boom klimmen.’ De proefpersonen zagen dus hele andere mogelijkheden zonder de actieve prefrontale cortex. Het uitzetten van dit deel van de cortex heeft dus een grote impact op de creativiteit. Leuk dit soort onderzoeken, maar wat is hier het voordeel van?<

Hoe helpt dit creativiteit te bevorderen?
Helaas kan een dergelijk apparaat, wat de frontale cortex tijdelijk uitschakelt, niet in de winkel gekocht worden. Gelukkig kunnen mensen met wat oefening het rationele stuk brein lamleggen. Dit kan bijvoorbeeld door ongewone en onverwachte ervaringen op te doen. Dit hoeven geen grote dingen te zijn; mensen worden al creatiever door een andere route naar het werk te nemen. Of een avond geen TV kijken bijvoorbeeld. Belangrijk is dat er iets onverwachts wordt gedaan. Dit helpt om dingen uit het verband te zien, wat een goede stimulans is om sneller creatieve ideeën op te doen. Bij Creatieve Koppen zetten wij ook het prefrontale cortex uit bij mensen. Door mensen dingen te laten doen zij normaal niet doen, reageren mensen anders, kijken ze anders en leggen ze andere verbanden. Creatieve Koppen wakkert het creatieve brein aan door andere delen van het brein uit te schakelen. En dit is de kracht van creativiteit. Kortom, zet de prefrontale cortex uit en de creativiteit aan!

Wat doet u om de creativiteit te stimuleren? Laat het vooral weten!