Uit een grootschalige studie in IJsland, gepubliceerd in Nature Neuroscience, is naar voren gekomen dat bepaalde genen die geeststoornissen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis veroorzaken ook de creativiteit beïnvloeden.
De genen die het risico op schizofrenie beïnvloeden, hebben dus ook een positieve kant. Een goed voorbeeld hiervan is Vincent van Gogh. Hierin is te zien dat een set aan genen de kans op schizofrenie vergroot, maar daarin is de kans aannemelijk groter dat diegene creatieve talenten heeft.

Schizofrenie (geestesziekte waarbij je niet meer goed weet wat echt is en wat niet. Symptomen van schizofrenie: hallucinaties, verwardheid etc.) wordt vaak gezien als iemand die buiten het normale menselijk gedrag valt. Diegene zit dus op een ander deel van het spectrum in de hersenen, wat dus kan leiden tot creativiteit. Je kunt het zien dat deze personen (bijna) altijd out of the box denken en handelen. Dus heb je een out of the box denker nodig dan weet je nu wie je moet vragen.

Creatieve mensen denken anders dankzij genotype (De erfelijke aanleg). Deze genotype maken het dus mogelijk om anders te denken. Helaas gaat deze aanleg samen met schadelijke biologische of omgevingsfactoren, wat dus kan leiden tot psychiatrische aandoeningen. Onderzoeker Abdel Abdellaoui, die een deel van de statistische analyses heeft uitgevoerd: “Dankzij steeds grotere studies brengt de moleculaire genetica in de laatste jaren genetische risicofactoren voor psychiatrische aandoeningen in kaart. Wij laten zien dat we die resultaten ook kunnen gebruiken om te verkennen in hoeverre psychiatrische aandoeningen biologische mechanismen delen met gezonde eigenschappen zoals creativiteit”

Wil jij geen psychische aandoening krijgen? Laat dan je creativiteit te loop gaan en neem deel aan onze creatieve sessies.