Wat is de beste verhouding tussen productie en innovatie? Wij zijn telkens op zoek naar de juiste balans. Wat is haalbaar en wat is de verhouding die wij willen? Wij komen nu uit op een verhouding van 20%. Aangezien normaal in de zomerperiode iets minder productie werk te doen is, plannen wij meer innovatie werk. Dit artikel beschrijft hoe wij als bedrijf sturen op het voldoende aandacht geven aan innovatie.

Onze innovaties

We zijn hard bezig met het doorvoeren van een aantal innovaties. We hebben onlangs een aantal procesoptimalisaties op het gebied van productie en sales doorgevoerd. Nu zijn we heel concreet bezig met twee innovaties. In tegenstelling tot de eerdergenoemde procesoptimalisaties gaan wij het komende half jaar twee productinnovaties doorvoeren:

  • Creativiteit en innovatie scan. Hiermee kunnen we onze klanten doorlichten en concreet adviseren hoe zij op maat hun innovatie beter kunnen organiseren.
  • Accept Mission – een digitaal platform om tijd- en plaatsonafhankelijk te brainstormen. Alles gescript en klaar om regelmatig voor onze klanten in te zetten.

Maar niets is zo moeilijk als focus houden op de belangrijkste dingen: productie en innovatie. Hierbij een aantal lessons learned om innovatie vanuit het bedrijf goed te kunnen beheren:

Duidelijke verantwoordelijkheden

We zijn geen bedrijf met tientallen of honderden mensen. Als we iets doen is dat impactvol en we kunnen ons bijna geen verloren tijd veroorloven. In deze fase is het hard werken. We hebben hele duidelijke verantwoordelijkheden voor onze executie: marketing, sales en productie. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen onderdeel plus het grote geheel. Ik ben er verantwoordelijk voor dat iedereen zijn doelen haalt en daarnaast is mijn verantwoordelijkheid innovatie. Voor onze nieuwe innovatie hebben we ook marketing, sales en productie nodig. Zodra iedereen binnen zijn eigen domein verantwoordelijkheid neemt kan iedereen een relevante bijdrage leveren zonder dat dit veel kracht kost.

Goede interne afstemming

Er gebeuren zo veel dingen op een dag in een week en in een maand. Om goed gefocust te werk te gaan is afstemming nodig. Sommige bedrijven proberen afstemming te minimaliseren. Wij proberen het te balanceren. Precies goed genoeg om te focussen op de belangrijkste zaken en het vormen van een team en zo minimaal mogelijk dat je veel ruimte overhoudt om productie klappen uit te delen. Wij overleggen iedere dag 12 minuten en iedere week 60 minuten. Hierin worden alle domeinen besproken en worden prioriteiten gezet. Iedereen weet op hoofdlijnen wat er in het hele bedrijf gebeurt en kan elkaar helpen als dat nodig is. Iedere week hebben we met het gehele team dat input levert aan de innovatie een projectoverleg. Hier wordt de voortgang besproken en belangrijke beslissingen genomen.

Betrekken van het team

Een nieuw product ontwikkelen begint bij het creëren van veel ideeën en het afschieten ervan. Totdat er een goed concept blijft plakken. Wij weten als geen ander dat zelfs dat conceptidee nog niet voldoende is. Dit moet nog volwassen worden tot een goed concept. Een concept dat makkelijk aan een ander uitgelegd kan worden die vervolgens kan beoordelen wat hij er van vindt. Uitgebreide processen die niet veel tijd hoeven te kosten en die wij veel voor onze opdrachtgevers begeleiden. Als dat maar goed gaat intern 🙂 Ja, dit gaat vooralsnog erg goed. Dit komt doordat we niet hebben gekozen de innovatie bij een of twee personen neer te leggen. We verdelen het werk nu over zes personen. Iedereen op zijn of haar eigen domein. Oké, een a twee hebben een grotere rol dan de rest maar een ding weten we zeker: we doen dit met zijn allen.

Betrekken van klanten

Wij helpen onze opdrachtgevers met innovatie door dit proces samen met hun medewerkers, klanten en partners te doen. Als we hierin geloven moeten we dit zelf ook doen vinden wij. Dat doen we nu ook. Een aantal van onze klanten zijn minstens net zo enthousiast over het nieuwe product en hebben besloten launching customer te worden. Hoe gaaf is dat! We zijn hard bezig nog een aantal aan te sluiten. Niet te veel en precies genoeg. Samen met deze partners gaan we belangrijke vraagstukken oplossen. Van de werking van het product tot en met de kosten. Alles wordt en is bespreekbaar. We maken dit product immers niet voor onszelf maar voor hen.

Focus op de volgende haven

Het werk voor onze opdrachtgevers gaat altijd voor. Dit is een regel die we niet hanteren. Als we hieraan vasthouden, doen we niets anders meer dan onze opdrachtgevers helpen en aan het einde van de streep ondersteunen we ze niet echt goed meer. We moeten immers sales blijven doen. We moeten ons blijven ontwikkelen met innovaties. Anders bestaat ons bedrijf over 5 jaar wellicht niet meer. Dit klinkt gek maar dat is waar we in geloven. Een van onze opdrachtgevers gaf het voorbeeld dat ze graag scherp in de wind willen blijven varen. Met zeilen is dat lastig maar je moet met zeilen niet in de luwte willen komen. Alleen bewust om er even van te genieten. Maar zeilen gaat toch echt om het varen in de wind. Een bestemming bereiken en nooit te arriveren. Focus op de volgende haven is belangrijk. Weten waar je uiteindelijk naar toe wilt gaan.

Tot slot

Innovatie naast productie moet je organiseren. Het moet een standaard ritme zijn net als productiviteit. Als je merkt dat het een sinusritme gaat krijgen, dan weet je dat het bij de pieken de organisatie pijn gaat doen. Probeer daarom te zoeken naar een balans. Een balans tussen productiviteit en innovatie. Wij houden intern vast aan 80% productie (marketing, sales, executie) en 20% innovatie (vernieuwing). Let er op dat alle acties rondom producten, processen, financiering of de marktbenadering regelmatig vernieuwd moeten worden. Daarin zit ook potentieel voor innovatie.